ROKAmer®PP2000 (Polypropylene glycol)

Próbki dostępne
Próbki dostępne Zapytaj o produkt
                
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Pliki do pobrania
Inventory status Ogólne warunki sprzedaży
Certyfikaty
Dobra praktyka produkcyjna EFfCI Dobra praktyka produkcyjna EFfCI ISO 14001 ISO 14001 ISO 50001 ISO 50001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 45001 ISO 45001

ROKAmer PP2000 jest poliolem typu polioksypropylenodiolu o średniej masie molowej około 2000 g/mol. Nazwa INCI: PEG-34. Produkt ten jest polimerem o dwufunkcyjnej budowie, co spowodowane jest obecnością dwóch grup hydrofilowych w cząsteczce. Ten atrybut pozwala wyeksponować grupę ROKAmerów PP spośród innych surfaktantów niejonowych i warunkuje ich właściwości. ROKAmer PP2000 zaliczyć możemy więc do produktów o właściwościach antypiennych, dedykowanych głównie do procesów przemysłowych.

Czytaj więcej
Właściwości i zastosowanie

Zalety produktu:

 • właściwości antypienne,
 • wysokie stężenie substancji aktywnej,
 • rozpuszczalność wyrobu w zimnej wodzie,
 • niska temperatura krzepnięcia,
 • produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny,
 • produkt biodegradowalny.

Zastosowanie:

 • przemysł papierniczy,
 • przemysł spożywczy,
 • przemysł drukarski,
 • produkcja lubrykantów.
Kategorie

Branże i aplikacje
Czyszczenie i mycie przemysłowe
Mycie i pielęgnacja pojazdów
Przemysł celulozowo-papierniczy
Przemysł spożywczy / Produkty do mycia instalacji w przemyśle spożywczym
Środki smarowe i płyny obróbcze, oleje bazowe, dodatki / Przemysłowe oleje smarowe
Tusze drukarskie

Funkcja
Oleje smarowe
Plastyfikatory
Środki antyadhezyjne
Środki antypienne
Środki odpieniające
Środki smarujące

Budowa
Alkoksylowane alkohole
Poliole polieterowe / Diole

Segment
Produkty specjalistyczne / Dodatki specjalistyczne
Surfaktanty / Niejonowe

Nazwy alternatywne
Polioksypropylenodiol, PEG-34, Poly[oxy(methyl-1, 2-ethanediyl)], .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, Polypropylene glycol, Propylene oxide, propylene glycol polymer, Poly[oxy(methyl-1, 2-ethanediyl)], alpha-hydroomega-hydroxy-, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxypropylene), poly(oxypropylene), poly(propeneoxide), poly(propylene oxyde) (PPO), polymethyloxirane, polyoxypropylene, polypropyleneglycol, poly[oxy(methane-1, 2-ethanediyl)] α-Hydro-ω-hydroxypoly-[oxy(methane-1, 2-ethanediyl)], propylene glycol polyol, poly(1, 2-epoxypropane), polypropylene oxide po-lyols, POpolyols, Laprol 702, Polypropylene glycol 150

Producent: PCC Exol SA

PCC EXOL SA należy do grupy najważniejszych producentów surfaktantów i formulacji chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma oferuje związki powierzchniowo czynne (surfaktanty), dodatki specjalistyczne oraz formulacje chemiczne dla wielu branż.

Grupa PCC

Ostatnio oglądane produkty