ROKAmer®PP1000 (Polypropylene glycol)

Próbki dostępne
Próbki dostępne Zapytaj o produkt
ROKAmer®PP1000 (Polypropylene glycol)
ROKAmer®PP1000 (Polypropylene glycol)
ROKAmer®PP1000 (Polypropylene glycol)
ROKAmer®PP1000 (Polypropylene glycol)
ROKAmer®PP1000 (Polypropylene glycol)
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Certyfikaty

ROKAmer PP1000 jest poliolem typu polioksypropylenodiolu o średniej masie molowej około 1000 g/mol. Produkt ten jest polimerem o dwufunkcyjnej budowie, co spowodowane jest obecnością dwóch grup hydrofilowych w cząsteczce.

Ten atrybut pozwala wyeksponować grupę ROKAmerów PP spośród innych surfaktantów niejonowych i warunkuje ich właściwości. ROKAmer PP1000 zaliczyć możemy więc do produktów o właściwościach antypiennych, dedykowanych głównie do procesów przemysłowych.

Wyrób ten zawiera około 100% substancji aktywnej. W temperaturze pokojowej jest klarowną, lepką cieczą o niskiej temperaturze krzepnięcia (poniżej -20°C). Rozpuszcza się w zimnej wodzie, natomiast jego rozpuszczalność znacznie maleje wraz ze wzrostem temperatury. 

Czytaj więcej
Właściwości i zastosowanie

Zalety produktu:

 • właściwości antypienne,
 • wysokie stężenie substancji aktywnej,
 • rozpuszczalność wyrobu w zimnej wodzie,
 • niska temperatura krzepnięcia,
 • produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny,
 • środek adhezyjny,
 • produkt biodegradowalny.

Zastosowanie:

 • przemysł papierniczy,
 • przemysł spożywczy,
 • przemysł drukarski,
 • produkcja środków smarowych,
 • produkcja farb,
 • ciecze obróbcze do metalu,
 • półprodukt do produkcji środków antypiennych do dalszego przetwarzania,  
 • usuwanie kurzu i pyłów z powietrza. 
Kategorie
Nazwy alternatywne
Polioksypropylenodiol, Poli[oksy(metylo-1, 2-etanodiyl)], α-hydro-omega-hydroksy-, glikol polipropylenowy, Tlenek propylenu, polimer glikolu propylenowego, Poli[oksy(metylo-1, 2-etanodiyl)], alfa-hydroomega-hydroksy-, α-hydro-ω-hydroksypoli(oksypropylen), poli(oksypropylen), poli(tlenek propenu), poli(tlenek propylenu) (PPO), polimetylooksiran, polioksypropylen, glikol polipropylenowy, poli[oksy(metano-1, 2-etanodiylo)]α-Hydro-ω-hydroksypoli-[oksy(metano-1, 2-etanodiyl)], poliol glikolu propylenowego, poli(1, 2-epoksypropan), poliole PO, CAS 25322-69-4.

Producent: PCC Exol SA

PCC EXOL SA należy do grupy najważniejszych producentów surfaktantów i formulacji chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma oferuje związki powierzchniowo czynne (surfaktanty), dodatki specjalistyczne oraz formulacje chemiczne dla wielu branż.

Grupa PCC

Ostatnio oglądane produkty