Nazwa chemiczna:

Eter nonylofenylowy kopolimeru tlenku etylenu, tlenku propylenu

Segment:

produkty specjalistyczne, dodatki specjalistyczne, surfaktanty, niejonowe

Branże i aplikacje:

czyszczenie i mycie przemysłowe, garbarstwo, przemysł metalurgiczny, obróbka, włókiennictwo i tekstylia

Funkcja:

dyspergatory, emulgatory

Budowa:

alkoksylowane nonylofenole

Producent:

PCC Exol SA

Nr CAS:

37251-69-7

Opis

ROKAfenol N8P14 to niejonowy związek powierzchniowo czynny, należący do grupy alkoksylowanych nonylofenoli.  Ma postać opalizującej, mętnej lub klarownej, oleistej cieczy o barwie słomkowej lub jasnożółtej. Produkt wykazuje dobrą rozpuszczalność w wodzie do temperatury 19°C. Po podgrzaniu roztwór mętnieje. Przyczyną tego jest jego niski punkt zmętnienia, mieszczący się w zakresie temperatur 19-22°C. Produkt handlowy zawiera około 100% substancji aktywnej i krzepnie w temperaturze poniżej -20°C.

ROKAfenol N8P14 znajduje zastosowanie jako komponent środków myjących, piorących i czyszczących. Będąc doskonałym emulgatorem i dyspergatorem, wpływa na poprawę właściwości detergencyjnych. Ponadto charakteryzuje się niskimi zdolnościami pianotwórczymi. W niektórych formulacjach stosowany jest jako antypieniacz. Wyrób ten może być stosowany w mieszaninie z innymi niejonowymi środkami powierzchnio czynnymi oraz razem ze środkami anionowymi i katio­nowymi.

ROKAfenol N8P14 jest aktywny w wodzie zimnej, a także w wodzie twardej, w kąpielach zarówno kwaśnych, obojętnych, jak i alkalicznych. Posiada doskonałe właściwości zwilżające i detergencyjne, których działanie jest efektywne nawet przy wysokich stęże­niach elektrolitów oraz w środowisku czynników utleniających i redukujących. Jego zwilżalność jest efektywniejsza od ROKAfenolu N8 oraz ROKAfenolu N8P7. Produkt ten znajduje zastosowanie głównie jako dodatek ułatwiający zwilżanie włókna w barwieniu, zwłaszcza przy napawaniu w procesach barwienia ciągłego, np. barwienia osnowy bawełnianej indygiem.

W przemyśle metalurgicznym wykazuje znaczną skuteczność w mieszaninach z kwasami mineralnymi i inhibitorami korozji wykorzystywanymi do czyszczenia, odtłuszczania i wytrawiana wyrobów metalowych. Ponadto wywiera działanie zwilżające i przyspiesza proces czyszczenia.

Przepisy Unii Europejskiej – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów – ograniczają jego stosowanie do przemysłowego czyszczenia, obróbki tekstyliów i skór oraz obróbki metali z zastosowaniem obiegów zamkniętych, gdzie płyn roboczy jest zawracany lub spalany.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

Zalety produktu:

 • doskonały produkt niskopienny,
 • detergent, emulgator i odtłuszczacz,
 • efektywny zwilżacz,
 • wykazuje niski punkt zmętnienia,
 • odporność na niekorzystne czynniki chemiczne i fizyczne,
 • nie traci swoich właściwości w wodzie zimniej i twardej,
 • kompatybilny z niejonowymi, anionowymi i kationowymi surfaktantami.

Zastosowanie:

 • czyszczenie przemysłowe w obiegu zamkniętym,
 • włókiennictwo,
 • garbarstwo,
 • obróbka metali.

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
Etoksylowany i propoksylowany nonynofenol; NPE (Ukryj)

Tagi:

emulgator środek dyspergujący dyspergator alkoksylowany nonylofenol obróbka metalu niejonowe surfaktanty niejon
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Zakupy detaliczne: Kup teraz na
ADR


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .