Nazwa chemiczna:

4-nonylofenol, rozgałęziony, etoksylowany

Segment:

surfaktanty, niejonowe

Branże i aplikacje:

czyszczenie i mycie przemysłowe, garbarstwo, przemysł celulozowo-papierniczy, przemysł metalurgiczny, obróbka, włókiennictwo i tekstylia

Funkcja:

dyspergatory, emulgatory

Budowa:

alkoksylowane nonylofenole

Producent:

PCC Exol SA

Nr CAS:

127087-87-0

INCI:

Nonoxynol-7

Opis

ROKAfenol N7 to niejonowy środek powierzchniowo czynny, należący do grupy etoksylowanych nonylofenoli o nazwie INCI: Nonoxynol-7. Ma postać oleistej cieczy o barwie w maksimum 70 w skali Hazena. Punkt zmętnienia tego produktu dla roztworu butylodiglikol/woda znajduje się w zakresie 66-70°C Produkt handlowy zawiera około 100% substancji aktywnej i krzepnie w temperaturze poniżej 0°C.  Wyrób jest słabo rozpuszczalny w wodzie i tworzy w niej emulsje.

ROKAfenol N7 pełni funkcję składnika do otrzymywania środków myjących, piorących i czyszczących, może również zastosowany jako emulgator. Jego rów­nowaga hydrofobowo-hydrofilowa leży na granicy rozpuszczalności w oleju i rozpuszczalności w wodzie. Ta cecha zwiększa własności piorące i zwilżające kompozycji środków po­wierzchniowo czynnych. ROKAfenol N7 to środek homogenizujący w wodnych i niewodnych systemach, za­wierających inne środki powierzchniowo czynne, oleje mineralne, roślinne i rozpuszczalniki organiczne.

Jako emulgator olejów w przemyśle garbarskim produkt wywiera efekt zmiękczający, poprawia wartości przerobowe i zwiększa wytrzymałość surowca. Doskonale sprawdza się jako środek piorący wełnę, a ponadto ma bardzo wysoką zdolność penetracji różnych włókien. Jest środkiem powierzchniowo aktywnym, który zachowuje zdolności piorące nawet w zimnej i twardej wodzie. ROKAfenol N7 jest odporny na podwyższoną temperaturę i wysokie stężenie elektrolitów. Dodatkowo może być stosowany w trudnych warunkach procesowych, np. przy praniu wełny i obgotowywa­niu bawełny, a także jako składnik smarów do wlewków i matryc dla przemysłu metalurgicznego.

Doskonała odporność na czynniki utleniające i reduku­jące, stabilność w ługach, zdolność zapobiegania wytrącania się soli wapnio­wych powodują, że środek ten jest doskonałym detergentem i emulgatorem w przemyśle włókien­niczym, celulozowo-papierniczym oraz w garbarstwie. ROKAfenol N7 może być stosowany w mieszaninie z innymi niejonowymi środkami po­mocniczymi oraz razem ze środkami anionowymi i katio­nowymi.

Stosowany jest jako emulgator olejów do wyprawy skór o jednoczesnym dzia­łaniu zwilżającym oraz jako detergent do oczyszczania, odplamiania i wybielania w prze­myśle papierniczym. Szczególnie polecany jest do prania i odtłusz­czania wełny. Używany jest do prania czesanki, przędzy, dzianin wełnianych bez dodatku alkaliów oraz jako penetrator i egalizator przy barwieniu, odklejaniu i wykańczaniu włók­na, karbonizacji wełny oraz warzeniu bawełny przed barwieniem. Służy również jako emulga­tor olejów, rozpuszczalników, smarów silikonowych w celu przygotowania preparacji pro­cesowych do przędzenia, zgrzeblenia i innych operacji, dla wszystkich rodzajów włókien roślinnych, zwierzęcych, chemicznych i mieszanych.

ROKAfenol N7 może być stosowany w roli stabilizatora emulsji kauczuku, syntetycznych lateksów, wosków naturalnych i syntetycznych, środków polerskich i apretur otrzymanych na ich bazie oraz jako dyspergatory do wyrobu emulsji lakierniczych na podstawie lateksu kauczukowego, również przy wysokim stężeniu wapnia w lakierach emulsyjnych.

Przepisy Unii Europejskiej – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów – ograniczają jego stosowanie do przemysłowego czyszczenia, obróbki tekstyliów i skór oraz obróbki metali z zastosowaniem obiegów zamkniętych, gdzie płyn roboczy jest zawracany lub spalany.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

Zalety produktu:

 • doskonała odporność w niekorzystnych warunkach chemicznych,
 • zdolność zwiększania zdolności piorących i zwilżających,
 • rów­nowaga hydrofobowo-hydrofilowa na granicy rozpuszczalności w oleju i wodzie,
 • bardzo dobry środek piorący wełnę,
 • stabilny w obecności ługów,
 • świetny emulgator olejów,
 • zapobiega wytrącaniu się soli wapiennych,
 • właściwości penetrujące i egalizujące.

Zastosowanie:

 • czyszczenie przemysłowe,
 • czyszczenie przemysłowe w obiegu zamkniętym,
 • włókiennictwo,
 • garbarstwo,
 • obróbka metali,
 • przemysł celulozowo-papierniczy.

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
Etoksylowany nonynofenol; NPE (Ukryj)

Tagi:

emulgator środek dyspergujący dyspergator alkoksylowany nonylofenol obróbka metalu niejonowe surfaktanty niejon
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Zakupy detaliczne: Kup teraz na
ADR


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .