Bedrijfslevensduur en afvoer van zonnepanelen

Het gebruik van hernieuwbare zonne-energie is een van de belangrijkste eisen van de moderne ecologie. Zonnepanelen hebben echter een beperkte levensduur en de effectieve verwijdering ervan is een essentiële voorwaarde voor een rationeel beheer van hulpbronnen.

Gepubliceerd: 24-01-2022

Wat is de levensduur van zonnepanelen?

Fotovoltaïsche zonne -energie is een technologie die voortdurend in ontwikkeling is en elk decennium aanzienlijke verbeteringen met zich meebrengt . De duurzaamheid van zonnepanelen is een van de belangrijkste zaken die direct van invloed zijn op de winstgevendheid van de gehele investering. De uitbreiding is van enorm belang, niet alleen voor de portemonnee van klanten, maar ook voor de bescherming van het milieu. Er is niet één universele norm die de levensduur van zonnepanelen bepaalt. De oudste werkende zonne-energiecentrale is meer dan 60 jaar oud. Ook al adverteren de meeste fabrikanten tegenwoordig met een gegarandeerde levensduur van 25 jaar. De gemiddelde schattingen laten echter zien dat de werkelijke levensduur van de installatie wel 40-50 jaar kan bedragen. De kern van het probleem ligt echter niet in de fysieke duurzaamheid van zonnepanelen, aangezien er vrijwel geen defecte componenten zijn. De metalen structuur is zeer duurzaam en de cellen zijn bedekt met een beschermende laag plexiglas. Daardoor is de kans op mechanische schade of de negatieve invloed van weersomstandigheden zeer klein. De levensduur van zonnepanelen moet eerder worden gemeten aan de hand van een afname van hun efficiëntie. Experts zeggen dat het kan oplopen tot 0,5%per jaar. Een rendementsverlies van 20%wordt al beschouwd als een technische storing en moet leiden tot vervanging.

Omvormer – het minst duurzame onderdeel van fotovoltaïsche energie

Om hun doel te dienen, hebben zonnepanelen een omvormer van energie voor huishoudelijk gebruik nodig. Een dergelijk apparaat, een omvormer genaamd, heeft een levensduur van ongeveer 10 jaar en in zeldzame gevallen tot 20 jaar. De mogelijkheid om deze op elk moment zelfstandig te vervangen, beperkt dus niet de totale levensduur van PV-installaties.

Wat beïnvloedt de duurzaamheid van zonnepanelen?

De nieuwste generaties zonnepanelen reduceren het productiviteitsverlies tot een minimum. Naast de techniek wordt de levensduur van de installatie ook beïnvloed door externe factoren zoals:

  • extreme temperaturen gecombineerd met hoge intensiteit van UV-straling;
  • ijskoud water geassocieerd met extreem koude winters;
  • intense hagelbuien;
  • hoge temperatuurschommelingen, vooral bij harde wind;
  • overmatig en langdurig vocht.

Is het mogelijk om de levensduur van zonnepanelen te verlengen?

De eerste stap om de maximale levensduur van zonnepanelen te garanderen, is zorgen voor een professionele installatie en een optimale locatie . Hoogwaardige componenten en een luchtdichte inverterbehuizing zijn essentieel. In het geval van bestaande constructies kunnen kleine onderhoudswerken de duurzaamheid en efficiëntie verder verhogen. In de eerste plaats moeten zonnepanelen regelmatig worden gecontroleerd op stroomvoorziening. De toestand van de bedrading en de efficiëntie van de verbindingen moeten ook worden gecontroleerd. De levensduur van zonnepanelen kan ook worden verlengd door ze te ontdoen van stof en andere resten. Een dergelijke service kan op verzoek worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven. De bedrijfsomstandigheden van de hierboven genoemde omvormer zijn ook belangrijk. Vanwege de hoge belasting die gepaard gaat met het omzetten van zonne-energie in elektriciteit, moet het bij lage temperaturen werken. Een goede luchtstroom op de plaats van installatie voorkomt ook dat de omvormer oververhit raakt.

Is recycling van zonnepanelen mogelijk?

Beschadigde of inefficiënte zonnepanelen moeten worden vervangen. Door de schaal van de installatie, die in Polen al meer dan 5 GW bedraagt, wordt benutting een belangrijk punt. Het vermindert niet alleen de hoeveelheid afval op stortplaatsen, maar maakt het ook mogelijk om waardevolle metalen te recyclen als onderdeel van de zogenaamde circulaire economie. Volgens de huidige wetgeving worden gebruikte panelen behandeld als "elektrische en elektronische apparatuur". Aangezien het grofvuil is dat uit verschillende materialen is samengesteld, kan het niet worden aangemerkt als gewoon gemeentelijk afval. Ze worden dan ook afgevoerd door gespecialiseerde bedrijven. Volgens de EU-richtlijnen zou de verantwoordelijkheid voor het recyclen van zonnepanelen bij de fabrikanten moeten liggen. De Poolse wet regelt deze kwestie niet precies, maar volgens de officiële adviezen van het Ministerie van Staatseigendommen ligt de verplichting om PV-afval te beheren bij het bedrijf dat panelen op de markt brengt. In werkelijkheid wordt de afvoer van PV echter vaak door de eigenaren zelf gedaan.

Methoden voor het afvoeren van zonnepanelen

De eerste stap in het recyclingproces van zonnepanelen is het demonteren van de installatie. Dit betekent dat u de kabels en andere apparaten loskoppelt en vervolgens de panelen zelf doorsnijdt of verplettert. De afzonderlijke materialen worden gescheiden en onderworpen aan geschikte verwijderingsprocessen. De verwijdering van zonnepanelen is onderverdeeld in de transformatie van individuele componenten:

  • Glas en aluminium worden voor 90%tot 100%gerecycled en omgesmolten tot grondstoffen voor verdere productie.
  • Tot 80%van de siliciumwafels zijn meestal herbruikbaar na zuuretsen en verrijken. Beschadigde wafels worden omgesmolten en gebruikt voor de productie van nieuwe zonnepanelen.
  • De overige componenten worden bij 500°C omgesmolten om de kunststof elementen te verdampen.

Het recyclen van dunne-film zonnepanelen is iets anders. Speciale shredders snijden hele elementen in fracties van ca. 5mm. Glas wordt teruggewonnen op een vergelijkbaar niveau van 90%, terwijl vaste en vloeibare metalen worden gescheiden met behulp van een centrifuge. Zoals te zien is, maakt de verwijdering van zonnepanelen met de juiste technologie de recycling van de meeste materialen mogelijk. Zo wordt voldaan aan de vraag naar zonne-energie om milieuvriendelijk te zijn.

Kosten van verwijdering van zonnepanelen

Sommige fabrikanten van zonnepanelen hebben zich al bereid verklaard om gebruikte apparatuur terug te nemen en af te voeren. Zo is de recycling (lees ook over upcycling ) vergoeding inbegrepen in de prijs van technologie. Er wordt aangenomen dat deze praktijk binnenkort standaard zal worden. De werkelijke kosten van de verwijdering van PV-panelen zijn afhankelijk van het gewicht van het afval. Officiële tarieven liggen rond de 1,5 PLN/kg netto en zijn vaak inclusief transport. Afhankelijk van het vermogen van de installatie zullen de totale kosten van het recyclen van zonnepanelen op de gezinswoningschaal rond de PLN 300-850 netto bedragen.

De toekomst van fotovoltaïsche recycling

Volgens de experts zitten we momenteel in een fase van toenemende belangstelling voor zonnepanelen. De meeste geïnstalleerde systemen zullen echter de komende 20-30 jaar worden gebruikt. Daarom zullen we pas over enkele decennia te maken krijgen met een grootschaliger gebruik. Alleen voor het recyclen van zonnepanelen worden echter al gespecialiseerde voorzieningen gerealiseerd. Niet alleen de verwerkingscapaciteit ontwikkelt zich, maar ook de technologie zelf. In Polen is bijvoorbeeld een patent opgesteld voor het afvalvrij afvoeren van PV-panelen. De implementatie ervan kan al in 2023 plaatsvinden! Lees ook over de verschillen tussen fotovoltaïsche panelen en zonnepanelen .


Opmerkingen
Doe mee aan de discussie
Er zijn geen reacties
Het nut van informatie beoordelen
- (geen)
Uw beoordeling

De pagina is automatisch vertaald. Originele pagina openen