Wat is gevaarlijk afval? Definitie en typen

Mensen genereren verschillende soorten afval. Sommige vormen gevaarlijk afval. Dergelijk afval kan bij onjuiste opslag het milieu, het grondwater of de bodem verontreinigen. Wat is gevaarlijk afval? Zie hieronder voor een definitie en beschrijving.

Gepubliceerd: 5-08-2022

Gevaarlijk afval – een definitie

Over de hele wereld worden dagelijks duizenden tonnen afval geproduceerd. Afval komt zowel van huishoudens als van productie- of industriële installaties. Afval wordt ingedeeld naar herkomst en eventueel hergebruik in:

 • gemeentelijk afval (gemengd afval, organisch afval, plastic en papier – ze zijn grotendeels recyclebaar ),
 • bulkafval (meubels, bouwmaterialen, schroot enz. – veel van dergelijk afval is herbruikbaar of recyclebaar),
 • giftig (gevaarlijk) afval.

Vraag je je af wat gevaarlijk afval is? Dit is een specifiek type afval met een samenstelling of eigenschappen die het gevaarlijk maken voor mensen en voor hele ecosystemen. Gevaarlijk afval mag niet standaard worden afgevoerd, dat wil zeggen door het in een gewone afvalbak te deponeren; de wet verbiedt ook illegale opslag of illegaal transport. Een persoon die de wet overtreedt en mensen of het milieu in gevaar brengt voor mogelijke water-, lucht- of bodemverontreiniging, kan tot 5 jaar gevangenisstraf krijgen!

Wat zijn de eigenschappen van gevaarlijk afval?

Bijlage III bij Verordening (EU) nr. 1357/2014 van de Commissie van 18 december 2014 bevat een gedetailleerde beschrijving van de eigenschappen van gevaarlijke afvalstoffen. Wat wordt bedoeld met ‘afval’? Deze groep omvat de volgende stoffen:

 1. Explosieven: zoals pyrotechnisch of zelfontledend afval dat giftige brandbare gassen kan afgeven,
 2. oxiderend – afval dat de verbranding versnelt, of andere ontvlambare stoffen,
 3. ontvlambaar: vloeibaar, gasvormig of vast afval wordt verhit of verbrandt gemakkelijk,
 4. irriterend: het veroorzaakt oogletsel of huidirritatie,
 5. giftig – het veroorzaakt verstikking en verstikking,
 6. zeer giftig: het veroorzaakt voedsel- of ademhalingsvergiftiging,
 7. kankerverwekkend,
 8. bijtend – het veroorzaakt schade aan huidweefsel,
 9. besmettelijk,
 10. giftig voor de vruchtbaarheid,
 11. mutageen – het kan mutaties veroorzaken in foetussen en cellen,
 12. vrijkomen van giftige gassen,
 13. sensibiliseren,
 14. ecotoxisch – het vormt een gevaar voor een of meer sectoren van het milieu,
 15. die na enige tijd van opslag gevaarlijke effecten kunnen vertonen.

Wat valt onder gevaarlijk afval?

Wat zijn de soorten gevaarlijk afval en welke stoffen zijn bijzonder giftig? Op de zwarte lijst van afval dat niet in de gemeentelijke afvalcontainers mag, staan de volgende soorten afval:

 • batterijen,
 • accumulatoren,
 • chemicaliën, sterke reinigingsmiddelen (bleekmiddelen, gootsteenontstoppers), vergiften,
 • auto-oliën,
 • medicijnresten en
 • printer toners.

Poolse en internationale wetten classificeren elektrisch afval ook als gevaarlijk, bijvoorbeeld: verbruikt elektrisch gereedschap, consumentenelektronica/huishoudelijke apparaten, computers, telefoons, enz.

Afval dat bijzonder gevaarlijk is voor het milieu

Een verscheidenheid aan industrieel, ziekenhuis- of bouwafval vormt enkele van de meest giftige stoffen die het leven op aarde bedreigen. Dit zijn chemische mengsels, zeer giftige oliën en alle gevaarlijke afvalstoffen. Voorbeelden van dergelijk afval zijn:

 • medisch en veterinair afval (verband, wegwerpinstrumenten, medicijnverpakkingen, luiers, chemicaliën en tissues),
 • industrieel en productieafval (gebruikte oliën en procesvloeistoffen, brandstoffen, vetten, kleurstoffen, harsen, vernissen en verven).

Waarom is het bovengenoemde afval geclassificeerd als het gevaarlijkst? De onjuiste of illegale opslag ervan kan rampzalige gevolgen hebben. Lekkage of morsen van dergelijke gifstoffen leidt meestal tot langdurige milieuverontreiniging en ook tot vergiftiging en ziekten bij mens en dier.


Opmerkingen
Doe mee aan de discussie
Er zijn geen reacties
Het nut van informatie beoordelen
- (geen)
Uw beoordeling

De pagina is automatisch vertaald. Originele pagina openen