Nazwa chemiczna:

Alkohole C10, etoksylowane

Segment:

surfaktanty, niejonowe

Branże i aplikacje:

czyszczenie i mycie przemysłowe, detergenty, garbarstwo, włókiennictwo i tekstylia

Funkcja:

emulgatory, środki czyszczące, środki niskopienne, środki odtłuszczające, środki zwilżające

Budowa:

alkoksylowane alkohole, etoksylowane alkohole

Producent:

PCC Exol SA

Nr CAS:

160875-66-1

Opis

ROKAnol® GA7 to niejonowy środek powierzchniowo czynny należący do grupy etoksylowanych alkoholi tłuszczowych. Produkt współtworzy grupę surfaktantów bazujących na alkoholu C10 Guerbeta. Ma postać mętnej cieczy o zawartości substancji aktywnej około 100%. W temperaturze 40°C przyjmuje jasną barwę, tj. max. 50 w skali Hazena, natomiast krzepnie w temperaturze poniżej 20°C.

ROKAnol® GA7 tworzy w wodzie mętne roztwory, natomiast jest rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych takich jak metanol czy aceton. Punkt zmętnienia tego produktu wynosi 67–70°C w roztworze BDG (16,7%). ROKAnol® GA7 wykazuje umiarkowaną odporność zarówno na kwasy, jak i na alkalia. Może wchodzić w skład mieszanin z innymi niejonowymi, a także anionowymi i kationowymi środkami powierzchniowo czynnymi.

ROKAnol® GA7 charakteryzuje się niskimi zdolnościami pianotwórczymi jak na produkt etoksylowany, przez co może wchodzić w skład preparatów, w których obecność obfitej piany jest czynnikiem niekorzystnym. Co więcej, ROKAnol® GA7 posiada znakomite właściwości odtłuszczające, zwilżające (im niższy stopień etoksylacji ROKAnoli® serii GA, tym lepsze właściwości zwilżające) i detergencyjne. Z tego też powodu z powodzeniem może być stosowany jako składnik formulacji czyszczących i odtłuszczających. To właśnie bardzo wysokie zdolności odtłuszczające tego wyrobu sprawiają, że produkt jest wykorzystywany w procesach przemysłu garbarskiego, w szczególności do odtłuszczania skór w procesie mokrym.

Produkt jest również stosowany między innymi w ciekłych i proszkowych detergentach do prania, gdzie wykorzystuje się jego wysoką detergencję. W testach detergencji zarówno na powierzchni twardej, jak i na normalizowanej tkaninie EMPA 125, przy stężeniu 5 g/L wykazuje się najlepszą skutecznością spośród ROKAnoli® serii GA. ROKAnol® GA7 może zostać użyty zarówno w profesjonalnych środkach czyszczących, jak i w specjalistycznych, kwaśnych preparatach, a także w środkach do czyszczenia metali.

ROKAnol® GA7 doskonale sprawdza się w roli emulgatora. Jego użyteczność dla poszczególnych układów zależna jest od równowagi hydrofilowo-lipofilowej (HLB), która bezpośrednio koreluje ze stopniem etoksylacji. Dodatkowo, tak jak wszystkie ROKAnole® serii GA, produkt posiada zdolności dyspergujące.

ROKAnol® GA7 jest produktem ulegającym biodegradacji w środowisku naturalnym i spełnia kryteria dyrektywy o detergentach.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

Zalety produktu:

 • doskonałe właściwości zwilżające,
 • bardzo dobre właściwości detergencyjne i odtłuszczające,
 • najlepsze parametry detergencyjne wśród ROKAnoli® serii GA,
 • niskie właściwości pianotwórcze,
 • emulgator i dyspergator,
 • kompatybilny z innymi niejonowymi, anionowymi i kationowymi środkami pomocniczymi,
 • łatwo biodegradowalny.

Zastosowanie:

 • detergenty,
 • profesjonalne środki czyszczące powierzchnie twarde,
 • specjalistyczne, kwaśne preparaty czyszczące,
 • produkty do mycia metali,
 • garbarstwo.

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
etoksylowane alkohole Guerbeta, etoksylowany alkohol C10 Guerbeta (Ukryj)

Tagi:

emulgator surfaktant niejonowy niejon etoksylowane alkohole środki czyszczące środki zwliżające odtłuszczacz
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
KosherNowośćProdukt bezpiecznyProdukt biodegradowalny


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .