ROKAmer®3800 (EO/PO block copolymer)

Próbki dostępne
Próbki dostępne Zapytaj o produkt
ROKAmer®3800 (EO/PO block copolymer)
ROKAmer®3800 (EO/PO block copolymer)
ROKAmer®3800 (EO/PO block copolymer)
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Certyfikaty

ROKAmer 3800 należy do grupy niejonowych surfaktantów typu kopolimerów blokowych tlenku etylenu i tlenku propylenu (ROKAmerów). Produkt ma postać klarownej, bezbarwnej cieczy o niskiej temperaturze krzepnięcia, tj. poniżej -20°C i zawartości substancji aktywnej około 100%. Roztwory wodne ROKAmeru 3800 w niskiej temperaturze pokojowej są klarowne i stają się mętne w temperaturze 16-20°C. Produkt jest wyrobem o umiarkowanej hydrofobowości oraz dobrych właściwościach odtłuszczających i zwilżających twarde powierzchnie. Sprawia to, że może być wykorzystany między innymi jako składnik profesjonalnych środków do zmywarek, przemysłowego mycia butelek i preparatów do odtłuszczania metali. Przy aplikacji w zmywarkach wyrób pomaga zapobiegać matowym plamom i smugom tworzonym przez kropelki wody oraz nadaje wysoki połysk zastawom stołowym i szkłu.

Czytaj więcej
Właściwości i zastosowanie

Zalety produktu:

 • właściwości antypienne,
 • rozpuszczalność w ziemnej wodzie,
 • niska temperatura krzepnięcia,
 • produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny,
 • dopuszczenie produktu do kontaktu z żywnością,
 • reaktywność wyrobu – możliwość modyfikacji innymi substancjami,
 • produkt nieklasyfikowany według Rozporządzenia CLP/GHS.

Zastosowanie:

 • przemysł papierniczy,
 • przemysł spożywczy,
 • obróbka wód procesowych,
 • czyszczenie i mycie przemysłowe,
 • detergenty do zmywarek,
 • środek przeciwpienny w formulacjach dla chemii samochodowej.
Kategorie
Nazwy alternatywne
Polioksyalkilenowany glikol propylenowy, Polioksyalkilenowany glikol propylenowy, Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem, eter z 1, 2-propanodiolem (2:1), Oksiran, 2-metylo-, polimer z oksiranem, eter z 1, 2-propanodiolem (2:1), 1, 2-propylenoglikol, etoksylowany ipropoksylowany, Polipropoksylowany, polietoksylowany glikol propylenowy, Propano-1, 2-diol, etoksylowany, propoksylowany, Glikol propylenowy, tlenek propylenu, polimer tlenku etylenu, Polipropoksylowany, polietoksylowany, glikol propylenowy, Oksiran, polimer z metyloksiranem, eter z 1, 2-propanodiolem (2:1).

Producent: PCC Exol SA

PCC EXOL SA należy do grupy najważniejszych producentów surfaktantów i formulacji chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma oferuje związki powierzchniowo czynne (surfaktanty), dodatki specjalistyczne oraz formulacje chemiczne dla wielu branż.

Grupa PCC

Ostatnio oglądane produkty