Sú elektromobily ekologické?

Elektromobilita je považovaná za technológiu budúcnosti aj pre jej ekologické a ekologické výhody. Automobily poháňané elektromotormi ich výrobcovia a distribútori bežne označujú ako vozidlá s nulovými emisiami. Na druhej strane veľa ľudí verí, že elektromobily nie sú šetrné k životnému prostrediu, okrem iného poukazujú na emisie skleníkových plynov vo fáze výroby. Čo je teda pravda a kto má pravdu? V tomto článku sa pokúsime odpovedať na všetky najdôležitejšie otázky o elektromobiloch, ich vplyve na životné prostredie a ich emisiách porovnaním s hodnotami pre bežné vozidlá. Chcete presnú odpoveď na otázku, či sú elektromobily ekologické? Nájdete ho tu!

Publikovaný: 16-05-2022

Tento článok vám povie o:

 • podiel dopravného priemyslu na globálnych emisiách CO2,
 • hlavné výhody elektromobilov z ekologického hľadiska,
 • či je elektromobil v porovnaní so spaľovacími autami šetrný k životnému prostrediu,
 • dôležitosť recyklácie použitých batérií v elektrických autách,
 • o koľko menej škodlivých skleníkových plynov produkujú elektrické autá,
 • uhlíková stopa elektromobilov,
 • štádium napredovania elektromobility v Poľsku v porovnaní s inými krajinami,
 • o koľko menej „čisté“ hybridné autá sú ako elektrické,
 • či tvrdenie, že elektromobily nie sú ekologické, je skutočnosť alebo mýtus.

Na tieto a mnohé ďalšie otázky o elektromobiloch a ekológii odpovedáme odkazom na aktuálne štúdie a správy. Príjemné čítanie!

Doprava a emisie CO2 a skleníkových plynov

Hoci postupne prísnejšie emisné normy pre osobné a nákladné autá nútia automobilový priemysel využívať najnovšie technológie na znižovanie emisií, čísla odhaľujú krutú pravdu. V roku 2016 sa uvádzalo, že takmer 30 %celkových emisií oxidu uhličitého v Európskej únii vytvára doprava, z čoho za viac ako 70 %pripadá cestná doprava. Na porovnanie, civilné letectvo vypúšťalo toľko oxidu uhličitého ako vodná doprava – niečo vyše 13 %[ 1] . Keď to skombinujeme so skutočnosťou, že počet vyrobených áut vo svete z roka na rok narastá, vidíme, že znižovanie emisií z dopravy sa v súčasnosti stáva jednou z najdôležitejších výziev modernej civilizácie. Ekologické autá šetrné k životnému prostrediu sa zdajú byť riešením, ktoré by v prípade globálneho prijatia mohlo umožniť merateľné zníženie znečistenia spôsobeného cestnou dopravou.

Ekológia elektromobilov – objavte kľúčové výhody

Ak odhliadneme od faktu, že autá so spaľovacím motorom stále tvoria väčšinu vozidiel na cestách v Európe, nárast obľuby elektriky je citeľný a každým rokom stúpajúci. Skutočnosť, že elektromobily, často označované ako najekologickejšie autá, sú v našich uliciach čoraz bežnejšie, je spôsobená ich početnými výhodami, akými sú:

 • žiadne výfukové plyny – elektromotor neprodukuje prakticky žiadne znečistenie a na nabíjanie batérie môžete využívať obnoviteľné zdroje energie, ako napríklad vlastný fotovoltaický systém,
 • lepší výkon – elektrické agregáty v mnohých prípadoch prekonávajú spaľovacie motory z hľadiska účinnosti,
 • jednoduchý dizajn a dlhšia životnosť – elektromobily sa považujú nielen za ekologické, ale sú aj menej náchylné na poruchu ako ich náprotivky so spaľovacím motorom. Okrem toho je servis takéhoto vozidla oveľa rýchlejší,
 • hladký, tichý chod,
 • nezávislosť od rastúcich cien palív a obmedzení dodávok,
 • bezpečnosť – podľa mnohých odborníkov konštrukcia elektromobilov vrátane absencie palivovej nádrže výrazne zvyšuje bezpečnosť používania tohto typu vozidla.

To samozrejme nie sú všetky dôvody, prečo by ste mali svoje staré auto so spaľovacím motorom vymeniť za elektromobil. Medzi ďalšie benefity patrí možnosť vjazdu do nízkoemisných zón (kam stále častejšie nemajú vjazd napríklad naftové autá), šanca získať dotáciu na kúpu ekologického elektromobilu či možnosť využiť bezplatné parkovanie.

Vplyv elektromobilov na životné prostredie? Až 3-krát menej CO 2 !

Výskum v priebehu rokov potvrdil pozitívny vplyv elektromobilov na životné prostredie. Podľa dostupných analýz je počas celého životného cyklu vozidiel práve fáza využívania spojená s najvyšším znečistením životného prostredia. V tomto ohľade elektromobily prekonávajú ostatné modely áut okrem iného tým, že vytvárajú výrazne nižšiu uhlíkovú stopu . Stojí za zmienku, že ekologická účinnosť elektrických áut je priamo úmerná špecifickému energetickému mixu danej krajiny. Napriek tomu aj v krajinách, kde je energetický mix založený na fosílnych palivách, je vplyv elektromobilov na životné prostredie stále výrazne nižší ako u áut so spaľovacím motorom. V najvyspelejších krajinách EÚ, kde je percento výroby obnoviteľnej energie najvyššie, vyprodukuje elektromobil počas svojej životnosti až o 50 %menej CO 2 v porovnaní s naftovým autom. Pre porovnanie, v Poľsku elektromobily vypúšťajú v priemere o 25 %menej oxidu uhličitého ako dieselové vozidlá [2] . Správa Európskej klimatickej nadácie a Fondation pour la Nature et pour l’Homme z roku 2016 v spolupráci s partnermi vrátane WWF, Renault a výrobcov batérií jasne ukazuje, že najmenšie elektromobily môžu vypúšťať až o 63 %menej skleníkových plynov. mestské podmienky, trikrát menej ako dieselové [ 3] .

Autá a ekológia – výzva recyklácie batérií

Na otázku, či sú elektromobily ekologické , mnohí ľudia vyjadrujú svoje pochybnosti, ktoré nie sú založené na spôsobe, akým elektrické autá fungujú ako také, ale na technológii použitej na ich výrobu. Pozornosť púta predovšetkým proces konštrukcie batérií, ktoré poháňajú tieto typy vozidiel. Vo všeobecnosti sú vybavené lítium-nikel-kobalt-mangánovými batériami, ktorých výroba zahŕňa veľké množstvo emisií oxidu uhličitého. Štúdie ukazujú, že 1 kWh kapacity batérie môže „stáť“ životné prostredie až 200 kg uvoľneného CO 2 [ 4] . Výrobcovia neustále hľadajú riešenia, ako výrobu batérií pre elektromobily urobiť ekologickejšou. Rovnako veľká pozornosť sa teraz venuje recyklácii týchto typov batérií ako spôsobu vyváženia znečistenia vznikajúceho počas výroby. Podľa správy Greenpeace sa do roku 2030 celosvetovo vyčerpá takmer 13 miliónov ton nikel-iónových batérií z elektrických áut [5] . Našťastie je možná recyklácia použitých batérií. Väčšinu ich komponentov je možné opätovne použiť. Príkladom je Tesla, ktorá deklaruje, že žiadna z poškodených alebo vybitých batérií používaných v jej vozidlách neputuje na skládku a že efektívna recyklácia umožňuje zhodnotiť až 92 %komponentov.

Uhlíková stopa: elektrika vs. spaľovacie autá

Uhlíková stopa, čo je celkové množstvo skleníkových plynov emitovaných výrobkom počas celého životného cyklu, nám tiež hovorí, či sú elektromobily zelené. Podľa správy vypracovanej ICCT (Medzinárodná rada pre čistú dopravu) je uhlíková stopa elektromobilov poháňaných obnoviteľnou energiou až o 81 %nižšia ako ich náprotivky poháňané spaľovaním. Čím viac kilometrov elektromobil najazdí, tým rýchlejšie sa zníži „uhlíkový dlh“ okrem iného vo fáze výroby batérií [6] .

Hybridy – nie sú predsa také „čisté“?

Hybridné autá sa v porovnaní s čisto elektrickými autami ukazujú aj ako výrazne menej ekologické. Je to pochopiteľné – veď okrem elektromotora majú aj spaľovací motor. To ich stavia o úroveň vyššie ako autá, ktoré jazdia len na benzín alebo naftu, no stále nie sú také „čisté“ ako plne elektrické autá.

Ako vyzerá elektromobilita v Poľsku?

Najnovšie čísla ukazujú, že na konci roka 2021 bolo v Poľsku registrovaných viac ako 38 000 elektromobilov. Stojí za zmienku, že takmer polovica z nich je čisto elektrická – zvyšok tvoria hybridné vozidlá. Len v roku 2021 pribudlo na naše cesty viac ako 20 000 „plug-in“ áut, čo dokazuje, že elektromobilita sa môže stať silným trendom aj v krajine, ktorej energetický priemysel je tak z veľkej časti založený na uhlí [7] .

Ekologické elektromobily – mýtus alebo skutočnosť?

Vyššie uvedené výsledky výskumu a analýz jasne ukazujú, že hoci je elektromobilita celosvetovo rozvíjajúcim sa odvetvím, vplyv elektromobilov na životné prostredie je už teraz výrazne nižší ako u automobilov so spaľovacím motorom. V najbližších rokoch s rozvojom nových technológií môžeme očakávať ešte lepšie výsledky z hľadiska znižovania emisií skleníkových plynov. Výzvou pre automobilové spoločnosti je nepochybne zvyšovanie dôrazu na recykláciu použitých batérií. Pomôže to znížiť množstvo odpadu a obmedziť využívanie prírodných zdrojov. Vzhľadom na početné správy citované v tomto článku o emisiách a uhlíkovej stope elektrickej energie, okrem iného, by však malo byť jasné, že ekologické autá sú v súčasnosti zďaleka najčistejšou a najmenej emitujúcou formou cestnej dopravy, akú si môžeme dovoliť. Zdroje:

[ 1] https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20190313STO31218/emisje-co2-z-samochodow-fakty-i-liczby-infografika

[ 2] https://www.cire.pl/artykuly/elektromobilnosc-materialy-problemowe/czy-samochody-elektryczne-sa-ekologiczne

[ 3] https://www.autocentrum.pl/newsy/samochody-elektryczne-bardziej-ekologiczne-nawet-dwu-trzykrotnie/

[ 4] https://www.katowice.eu/SiteAssets/dla-mieszka%C5%84ca/eko-artyku%C5%82y/Czy%20samoch%C3%B3d%20elektryczny%20jest%20bardziej%20ekologiczny %20%E2%80%93%20katowice%20dla%20odmiany%20klimatu.pdf

[ 5] https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/zasypia-nas-miliony-ton-zuzytych-baterii-z-aut-strasza-eksperci/j4nhefk

[ 6] https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/slad-weglowy-aut-spalinowych-i-elektrycznych/6xj3j8j

[ 7] https://www.wyborkierowcow.pl/samochody-elektryczne-w-polsce-2022/


Komentáre
Zapojte sa do diskusie
Neexistujú žiadne komentáre
Posúdiť užitočnosť informácií
- (žiadny)
Vaše hodnotenie

Stránka bola strojovo preložená. Otvorte pôvodnú stránku