Co je jodid draselný a k čemu se používá?

O jodidu draselném se nejčastěji mluví v souvislosti s léčbou problémů se štítnou žlázou a riziky radioaktivní kontaminace. Tato oblíbená chemikálie má však mnohem širší spektrum účinku. Co bychom měli vědět o jodidu draselném a jaké jsou jeho vlastnosti a použití? Zde je shrnutí klíčových faktů.

Publikováno: 10-05-2022

Kl nebo jodid draselný: co to je?

I když byl jodid draselný vynalezen již na začátku devatenáctého století, vyvolal obrovský zájem a publicitu až po katastrofě v jaderné elektrárně v Černobylu v roce 1986. Přípravek označovaný zkratkou Kl nebo nesoucí název Kalii jodidum nebo Kalium iodatum byl součástí Lugolova jódu, který blokuje účinky škodlivých radioaktivních izotopů jódu. Co je jodid draselný? Je to anorganická chemická látka, známá také jako draselná sůl kyseliny jodovodíkové. Vyrábí se v laboratorních podmínkách především pro farmaceutický průmysl jako přísada do léků, mastí, tekutin a doplňků stravy.

Jodid draselný: fyzikálně-chemické vlastnosti

Jodid draselný je nehořlavá, ve vodě rozpustná chemická látka bez zápachu se slanou hořkou chutí. Je ve formě jemných bílých krystalů a může být i průhledný. Co bychom o něm ještě měli vědět a jaké má vlastnosti? Zde jsou klíčová fakta:

 • hustota jodidu draselného je 3,12 g/cm3,
 • bod tání Kl je 681 °C a jeho bod varu je 1323 °C,
 • jodid draselný se také rozpustí v ethanolu a glycerolu.

Roztok jodidu draselného je látka, která špatně snáší změny podmínek prostředí. Při přehřátí a působení vlhkosti způsobuje korozi kovů a produkuje škodlivé oxidy vodíku a dusíku. Roztok Kl po rozpuštění ve vodě nebo po odpaření vykazuje leptavé vlastnosti: dráždí kůži, nosní sliznici a oči a narušuje trávicí systém, což způsobuje řadu gastrointestinálních problémů.

Jodid draselný – aplikace v lékařství a další

Dnes je jodid draselný velmi široce používán v mnoha průmyslových odvětvích. Používá se především k výrobě léků, dezinfekčních tekutin a doplňků stravy (Lugolův jód, jód). Jako léčivý přípravek má jodid draselný všestranné účinky na lidský organismus:

 • chrání štítnou žlázu,
 • má protizánětlivý účinek,
 • vykazuje expektorační účinek,
 • pomáhá při léčbě sporotrichózy, plísňové infekce kůže (jodid draselný má škodlivý účinek na patogenní houby Sporothrix schenckii ).

Při nadměrné konzumaci má jodid draselný nepříznivý vliv na lidský organismus: může způsobit otoky, nevolnost a alergické reakce, dokonce i depresivní poruchy! Proto je před zahájením léčby jodidem draselným povinné poradit se s lékařem nebo lékárníkem. Jaká jsou některá další použití jodidu draselného? Tato anorganická sloučenina se používá mimo jiné pro:

 • jodace kuchyňské soli,
 • úprava pitné vody,
 • kvantitativní chemické analýzy (známé jako titrace),
 • fyzikální analýzy (spektroskopie),
 • kvalitativní analýzy potravinářských výrobků (roztok jodidu draselného usnadňuje detekci obsahu škrobu),
 • výroba světlocitlivé fotografické emulze.

Lugolův jód – roztok jodidu draselného

V roce 1829 vytvořil Jean Lugol, francouzský badatel a lékař, recept na vodný roztok jodidu draselného ( Solutio Iodi aquosa ), který dodnes funguje pod názvem Lugolův jód. Jean Lugol zjistil, že kombinace destilované vody, jódu a jodidu draselného velmi příznivě působí na pacienty s hypotyreózou a zlepšuje funkci štítné žlázy. Pravidelné podávání tekutiny mělo také chránit tento citlivý orgán před karcinogenním zářením. Dnes se Lugolův jód vyrábí v průmyslovém měřítku jako populární lék a také jako dezinfekční a antibakteriální prostředek. Příznivého účinku tekutiny však lze dosáhnout pouze správným dávkováním – přijatelné denní dávky by měl vždy stanovit lékař.


Komentáře
Zapojte se do diskuze
Nejsou žádné komentáře
Posoudit užitečnost informací
- (žádný)
Vase hodnoceni

Stránka byla strojově přeložena. Otevřít původní stránku