Voordelen van spoorvervoer

Spoorwegen zijn sinds het midden van de 19e eeuw een van de belangrijkste vormen van personen- en goederenvervoer en spelen ook vandaag de dag nog steeds een belangrijke rol. Hoewel de technologie verandert en de weg-, lucht- en haveninfrastructuren een toenemend aantal transportvoertuigen aankunnen, is het spoorvervoer nog steeds erg belangrijk in de Poolse en mondiale economie.

Gepubliceerd: 13-05-2022

In dit artikel bekijken we de belangrijkste voordelen van spoorvervoer, met de nadruk op de soorten, de impact op de nationale economie en de rol die spoorvervoer speelt in het steeds populairder wordende intermodale vervoer. Veel leesplezier!

Wat is spoorvervoer?

De beste manier om een tekst over de voordelen van de spoorwegen te beginnen, is door te beginnen met wat deze vervoerswijze eigenlijk is. Naast het goederenvervoer over de weg is het spoor een van de twee belangrijkste vormen van vervoer over land. De traditionele verdeling loopt langs de passagiers-vracht-as. In beide gevallen wordt het vervoer uitgevoerd met rollend materieel bestaande uit locomotieven en wagons die zijn aangepast voor het vervoer van personen of vracht. Efficiënt vervoer per spoor vraagt ook om een geschikte infrastructuur. Dit omvat niet alleen sporen en tractie-elementen, maar ook allerlei soorten gebouwen, constructies en technische uitrusting die worden beheerd door de verschillende openbare en particuliere spoorwegmaatschappijen en operators.

Soorten spoorvervoer

Een simpele opdeling in personen- en goederenvervoer is natuurlijk niet alles wat er te weten valt over de soorten spoorvervoer. Met betrekking tot het goederenvervoer, dat in dit artikel centraal staat, moet een onderscheid worden gemaakt tussen:

 • volle wagenlading,
 • containervervoer,
 • groupage vervoer.

Volledige wagen transport

Het eerste type spoorvervoer, vaak conventioneel genoemd, omvat het vervoer van vracht in bulk, in speciale goederenwagons, tanks of tankers. Wat vervoert het volwagentransport? Het wordt meestal gebruikt voor het transport van bulk- en vloeibare materialen zoals kolen, staal, graan, brandstoffen en vloeistoffen, ertsen en chemische producten. Hoeveel lading kan een standaard goederenwagen bevatten? Zijn capaciteit bedraagt 100 m 3 , waardoor hij tussen de 50 en 60 ton kan vervoeren, meer dan twee keer meer dan per vrachtwagen kan worden vervoerd.

Containervervoer

Het tweede type spoorvervoer is het containervervoer, dat niet plaatsvindt met wagons maar met containers die op open perrons worden geplaatst. De keuze voor dit type laadeenheid is gebaseerd op het feit dat deze over het gehele traject kan worden vervoerd met verschillende vervoermiddelen, zoals trein, vrachtwagen en schip. Dit type vervoer is bekend geworden als intermodaal vervoer, wat verderop in deze tekst zal worden toegelicht.

Groupage transport

De laatste categorie van spoorvervoer die genoemd moet worden is groupagevervoer, dat wordt gebruikt voor het vervoeren van kleine volumeladingen. Kleine zendingen worden gezamenlijk vervoerd tussen spoorterminals, wat veel kosteneffectiever is dan vervoer door de lucht en tot twee keer zo snel als verzending over zee. De prijs voor vracht wordt meestal bepaald door de afmetingen en het gewicht van de zending.

De rol van het goederenvervoer per spoor in intermodaal vervoer

Het vervoer van containers, ofwel een van de soorten spoorvervoer, wordt veel gebruikt in de intermodale scheepvaart, vaak gecombineerd of multimodaal vervoer genoemd. Deze vorm van vervoer is zeer kosteneffectief en vermindert de milieubelasting van het goederenvervoer over de weg. Bij intermodaal transport worden verschillende methoden gebruikt om lading over de hele route te vervoeren met slechts één laadeenheid: de container. Hierdoor is het niet nodig om de goederen meerdere keren te herladen bij het wisselen van vervoerswijze. Een voorbeeld van intermodaal vervoer via het spoor is wanneer een container met goederen over zee in een haven wordt afgeleverd en vervolgens per trein naar een magazijn in het midden van het land. Van daaruit wordt de lading per vrachtwagen vervoerd naar het eindverzamelpunt. Dezelfde geladen container wordt gebruikt voor de hele route, wat de tijd en kosten van de service aanzienlijk vermindert.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van spoorvervoer?

U kent het spoorvervoer en de basistypen ervan al. Het is tijd om de belangrijkste voordelen van het spoorvervoer te verkennen. Deze omvatten ongetwijfeld:

 • snelheid van het vervoer – in tegenstelling tot het goederenvervoer over de weg is het spoorvervoer niet onderhevig aan files, en stopzettingen van treindiensten treden alleen op bij uitval van treinen of infrastructuur. Het is ook vermeldenswaard dat in veel delen van de wereld de toestand van de infrastructuur het goederentreinen mogelijk maakt hoge snelheden te bereiken,
 • de mogelijkheid om volumineuze goederen te vervoeren – de trein is de perfecte oplossing als het gaat om het vervoer van grote goederen. Een standaardwagon heeft een veel hoger laadvermogen dan een vrachtwagentrailer, met als bijkomend voordeel dat de spoorwegen open perrons kunnen gebruiken,
 • ecologie – in een tijd waarin het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen een van de belangrijkste uitdagingen voor de industrie is, is het kiezen van een milieuvriendelijke vorm van vervoer een ander belangrijk argument om het vrachtvervoer over de weg te verminderen ten gunste van het spoorvervoer,
 • hoge veiligheidsstandaard – zowel wat betreft het aantal ongevallen als de frequentie van misdrijven (inbraak, diefstal, vandalisme) is het spoor een van de veiligste vervoerswijzen.

Andere belangrijke voordelen van spoorvervoer zijn onder meer:

 • lagere kosten in vergelijking met luchtvervoer,
 • onafhankelijkheid van brandstofprijzen, wegennetwerken en verkeersbeperkingen voor vrachtwagens,
 • mogelijkheid tot uitgebreide service met inklaring,
 • snellere levering en hogere veiligheid van lading in vergelijking met vervoer over zee,
 • mogelijkheid om het spoor te gebruiken voor intermodaal vervoer,
 • breed scala aan toepassingen voor het vervoer van verschillende goederen,
 • goed ontwikkelde infrastructuur en netwerk van spoorverbindingen, vooral in het westen van Polen.

Spoorvervoer in Polen – belang en invloed op de economie

Ondanks het steeds uitgebreidere wegennet en de ontwikkeling van het wegvervoer, blijft het goederenvervoer per spoor een uiterst belangrijke rol spelen in de nationale economie. Volgens Eurostat was het spoorvervoer in Polen in 2019 goed voor 11%van alle exportzendingen, wat zich vertaalde in het vervoer van 17.000.000 ton exportvracht. Drie landen zijn de belangrijkste bestemming voor 70%van alle spoorexport vanuit Polen: Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië. Cokes en chemische stoffen gaan het vaakst naar onze westelijke buur, staal en kolen naar Tsjechië en kolen en cokes naar Oostenrijk. Een voorbeeld van het succesvol inzetten van spoorvracht voor intermodaal vervoer is PCC Intermodal, een bedrijf dat behoort tot de PCC Group.

Wat zijn de kosten van vervoer per spoor?

Een van de belangrijkste voordelen van het spoorvervoer zijn ongetwijfeld de kosten. De mogelijkheid om tot enkele honderden tonnen goederen op één trein te vervoeren, maakt deze vorm van expeditie ook financieel aantrekkelijk. De kosten per treinkilometer worden lager naarmate u meer vracht besluit te vervoeren. De prijslijsten van afzonderlijke diensten kunnen echter aanzienlijk verschillen. Vaste klanten kunnen doorgaans rekenen op aantrekkelijkere samenwerkingsvoorwaarden, dus het loont altijd de moeite om te vergelijken hoeveel het kost om een vergelijkbare lading per spoor te vervoeren in vergelijking met een vrachtwagen.

Is het de moeite waard om voor spoorvervoer te kiezen?

Rekening houdend met de talrijke voordelen die het spoorvervoer heeft ten opzichte van andere vormen van vrachtvervoer, is het zeker de moeite waard om het als alternatief voor autovervoer te overwegen. Het spoorvervoer biedt een manier om onafhankelijk te worden van stijgende brandstofprijzen, overbelaste snelwegen, smog en de extra kosten die gepaard gaan met goederenvervoer over de weg. Het is ook een veilige en efficiënte vorm van levering, gekozen door bedrijven in veel sectoren van de economie.


Opmerkingen
Doe mee aan de discussie
Er zijn geen reacties
Het nut van informatie beoordelen
- (geen)
Uw beoordeling

De pagina is automatisch vertaald. Originele pagina openen