Sodium Dodecylbenzene Sulfonate
Kwasy benzenosulfonowe, C10-13 pochodne alkilowe, sole sodowe

Produkty o nazwie INCI Sodium Dodecylbenzene Sulfonate w ofercie Grupy PCC
1 - 4 z 4 produktów Pokaż na stronie: 20 40 60

Sodu dodecylobenzenosulfonian o nazwie INCI Sodium Dodecylbenzene Sulfonate, zawiera w cząsteczce najważniejszy podstawnik aromatyczny jakim jest benzen.  Stosowany głównie jako środek powierzchniowo-czynny w szerokiej gamie środków piorących. Znajduje również zastosowanie w innych branżach, w tym w budownictwie czy przemyśle włókienniczym.

Ogólna charakterystyka

Sodu dodecylobenzenosulfonian należy do grupy alkilobenzenosulfonianów stosowanych w  produktach piorących. Związek ten (będący solą sodową kwasu alkilobenzenosulfonowego o stężeniu 50%) można najłatwiej wyszukać bądź zidentyfikować wykorzystując jego numer CAS : 68411-30-3. Charakteryzuje się bardzo dobrą rozpuszczalnością w wodzie (jest częściowo rozpuszczalny w alkoholu) i skutecznością w niskich stężeniach. Działa jak emulgator. Jako surfaktant pomaga wytworzyć micele, które następnie biorą udział w mechanizmie usuwania brudu. Łatwo spłukać go z powierzchni materiału (w przypadku substancji piorących) i nie pozostawia nieprzyjemnych osadów. Występuje w postaci półpłynnej pasty, która ulega rozwarstwieniu (rozwarstwienie nie wpływa na właściwości produktu). Przyjmuje barwę od białej do kremowej. Jest odporny na hydrolizę w środowisku alkaicznym (możliwość przygotowywania środków piorących silnie alkaicznych i do profesjonalnego użytku).

Właściwości i funkcje

Jest to detergent masowo wykorzystywany jako jeden z głównych składników płynnych środków myjąco-czyszczących. Znaleźć go można również w niektórych proszkach do prania. Produkty zawierające Sodium Dodecylbencene Sulfonate bardzo dobrze się pienią.  Tworzą wysokie i stabilne piany. Właściwości pianotwórcze mogą być regulowane poprzez wykorzystanie mydeł sodowych i środków odpieniających. Sodium Dodecylbencene Sulfonate ma właściwości zwilżające, emulgujące, dyspergujące, a także detergencyjne. Substancja ta wykazuje synergizm wraz z wyrobami niejonowymi, w procesie prania. Jest dobrze mieszalny z pozostałymi składnikami produktów do prania, takimi jak EDTA, enzymami, węglanem sodu czy wypełniaczami.

Zastosowanie Sodium Dodecylbenzene Sulfonate

Produkty, w których składnikiem jest Sodium Dodecylbenzene Sulfonate:

  • proszki do prania,
  • żele do prania (do użytku domowego, jak i użytku przemysłowego),
  • środki odtłuszczające dla przemysłu skórzanego,
  • produkty usuwające barwniki podczas procesów włókienniczych,
  • składnik domieszek napowietrzających beton oraz zaprawy cementowe,
  • środki ochrony roślin,
  • produkty do procesów polimeryzacji emulsyjnej.

Bezpieczeństwo stosowania

Sodium Dodecylbenzene Sulfonate jest uznawany jako substancja bezpieczna. Został dopuszczony do obrotu i stosowania w wyrobach piorących z maksymalną wartością graniczną stężenia. Składnik ten jest uważany za drażniący, w przypadku przekroczenia dopuszczalnego stężenia. Podobnie jak inne środki powierzchniowo – czynne, jego właściwości podrażniające wzrastają wraz ze wzrostem stężenia i pH. W przypadku preparatów zawierających dodecylobenzenosulfonian sodu przeznaczonych do kontaktu ze skórą, produkt powinien występować w takiej formie, aby zminimalizować działanie drażniące. Uznano również, że dodecylobenzenosulfonian sodu w środowisku o pH wynoszącym około dziewięć, może być potencjalnie drażniący dla oczu.