Branża energetyczna

Sektor energetyczny uważany jest za jeden z najstabilniejszych segmentów gospodarki. Branża ciepłownicza stanowiąca składową sektora energetycznego, w ostatnich latach zanotowała jednak spadek zapotrzebowania, wynikający m.in. z postępującej racjonalizacji konsumpcji energii cieplnej. Potrzeby klientów to przede wszystkim ogrzewanie, wentylacja i klimatyzowanie pomieszczeń, podgrzewanie wody wodociągowej oraz potrzeby technologiczne odbiorców przemysłowych. W związku ze znacznym ograniczeniem produkcji przemysłowej i rezygnacją z energochłonnych technologii, sektor usług ciepłowniczych stracił znaczną liczbę odbiorców. Obserwowany trend sprawia, że producenci energii zaczynają przykładać coraz większą wagę do optymalizacji procesów zarówno wytwórczych jak i przesyłowych. Wykorzystują do tego celu np. innowacyjne związki chemiczne, dzięki którym mogą ograniczać koszty zarówno w obszarze procesów technologicznych jak i koszty zarządzania infrastrukturą produkcyjną i przesyłową.

Grupa PCC, wychodząc naprzeciw potrzebom producentów energii oferuje szereg sprawdzonych produktów i formulacji chemicznych dedykowanych elektrociepłowniom, elektrowniom, ciepłowniom oraz firmom świadczącym usługi serwisowe w zakresie obiegu wody kotłowej, obiegu wody sieciowej (grzewczej) oraz procesów pomocniczych. Produkty spółek Grupy PCC dedykowane branży energetycznej należą do specjalistycznych środków chemicznych odpowiadających na potrzeby klientów w zakresie uzdatniania wody, oczyszczania oraz kondycjonowania obiegów wodnych i wodno-parowych. Procesy te stanowią dziś największe wyzwania stawiane chemii energetycznej.

Produkty dla branży energetycznej

Portfolio Grupy PCC dedykowane tej branży obejmuje szereg grup produktowych o różnorodnych funkcjach i zastosowaniach do których zaliczamy:

 • kondycjonowanie obiegów wody kotłowej i grzewczej,
 • uzdatnianie wody,
 • regeneracja kationitów i anionitów,
 • inne procesy, stosowane w zakładach wytwarzania.

Ponadto oferta firmy zawiera:

 • antyskalanty,
 • środki odkamieniające,
 • dyspergatory,
 • inhibitory korozji,
 • regulatory pH,
 • środki czyszczące,
 • środki kompleksujące,
 • środki odtleniające,
 • inne preparaty do procesów zapewniających bezpieczeństwo pracy instalacji w zakładach wytwarzania tj. zabezpieczenie elementów w czasie postoju kotła metodą mokrą, pasywację, wspomaganie gaszenia samozapłonów hałd węgla oraz zwiększenie skuteczności zwilżania węgla i pyłu węglowego przy transporcie na taśmociągach.

Właściwości oferowanych produktów

Produkty chemiczne oferowane przez Grupę PCC mogą spełniać zarówno jedną z wyżej wymienionych funkcji lub być wielofunkcyjnymi preparatami np. tworzącymi warstewkę amin powłokotwórczych, dyspergującymi osady kamienia kotłowego, odtleniającymi wodę oraz regulującymi pH. Warte uwagi są poszczególne składniki mieszanin. Jako przykład może tu posłużyć DEHA, stanowiący jeden z istotniejszych surowców wykorzystywanych w formulacjach chemicznych Grupy PCC dedykowanych branży energetycznej . DEHA wykazuje działanie odtleniające (redukuje zawartość tlenu) już w temperaturze poniżej 100 °C. Odpowiada również za pasywację układu zamieniając hematyty w magnetyt. Kolejnym bardzo ważnym dla energetyki surowcem jest karbohydrazyd, stanowiący bezpieczniejszą alternatywę dla hydrazyny – produktu odtleniającego wodę kotłową i pasywującego powierzchnie metalowe. Hydrazyna wykazuje silne właściwości rakotwórcze i toksyczne. Stosowanie karbohydrazydu jako zamiennika hydrazyny to jedno z podstawowych działań, które zapewniają bezpieczeństwo pracy podczas procesów wytwarzania energii.

0 Schowek