Piktogram jenis bahaya – apakah maksudnya dan apakah tujuannya?

Sistem bersatu untuk pelabelan bahan kimia yang dipanggil GHS telah diperkenalkan kerana mengambil berat terhadap kesihatan dan keselamatan orang ramai dan alam sekitar. Piktogram jenis bahaya ialah bentuk grafik yang mudah dikenali dan difahami bagi memberi amaran kepada pengguna tentang bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh bahan atau campuran kimia berbahaya.

Diterbitkan: 12-02-2022

Tanda amaran sejagat pada pembungkusan kimia

Dalam pasaran global, bilangan produk yang mengandungi bahan dan campuran yang boleh memberi kesan negatif kepada kesihatan manusia, infrastruktur dan alam sekitar terus meningkat. Walaupun bahan kimia telah diluluskan untuk pemasaran, ia harus digunakan dan disimpan dengan berhati-hati. Piktogram bahaya khas telah dibangunkan untuk memintas halangan bahasa dan dengan jelas mencadangkan bahaya bahan kimia kepada pengguna. Di Kesatuan Eropah, Sistem Pengelasan dan Pelabelan Bahan Kimia yang Diharmonikan Secara Global, yang asalnya dibangunkan oleh pakar PBB, telah diterima pakai pada tahun 2009. Ia menggantikan simbol yang digunakan sebelum ini dan hari ini, ia digunakan di lebih 65 negara di seluruh dunia. Peraturan Eropah disingkatkan sebagai CLP (Pengkelasan, Pelabelan dan Pembungkusan) .

Apakah rupa piktogram bahaya?

Sistem CLP/ GHS menggunakan sembilan simbol grafik bersatu yang sepadan dengan kelas dan kategori bahaya. Setiap satu mempunyai sebutan berangka yang sepadan bagi bahan kimia berbahaya , dari GHS01 hingga GHS09. Mengikut sistem semasa, piktogram bahaya ialah berlian dengan sempadan merah. Pada latar belakang putih di dalamnya, terdapat simbol hitam yang secara tersirat mewakili jenis risiko. Simbol individu menunjukkan, antara lain, tengkorak dan tulang bersilang, tanda seru atau nyalaan api. Piktogram yang sesuai disertakan pada label produk di tempat yang menonjol pada bungkusan. Ia harus disertakan dengan pernyataan bahaya yang relevan, pernyataan berjaga-jaga dan kata isyarat yang diperlukan.

Bagaimana untuk membaca piktogram? Makna dan hierarki

Piktogram bahaya yang berkenaan pada pembungkusan bahan atau campuran kimia merujuk kepada bahaya fizikal, risiko kesihatan dan bahaya alam sekitar. Mesej berikut boleh didapati dalam kelas yang berbeza:

GHS01 – bahan letupan;
GHS02 – bahan mudah terbakar;
GHSO3 – bahan pengoksida;
GHS04 – gas di bawah tekanan;
GHS05 – bahan menghakis logam, bahan kaustik;
GHS06 – bahan toksik;
GHS07 – bahan merengsa;
GHS08 – bahan karsinogenik/mutagenik;
GHS09 – bahan berbahaya kepada persekitaran akuatik.

Untuk memudahkan dan pada masa yang sama menunjukkan hierarki risiko bagi simbol individu, peraturan keutamaan telah ditetapkan untuk piktogram bahaya yang muncul pada label pembungkusan bahan kimia atau campuran. Ini bertujuan untuk mengurangkan bilangan piktogram pada label sambil menjadikannya lebih mudah dibaca dan difahami oleh penonton. Semakin sedikit simbol pada label, semakin besar peluang kesannya!

Mengapakah piktogram dengan penerangan digunakan untuk mengenal pasti jenis bahaya?

Pengeluar hari ini menganggap bahawa pengguna yang sedar membaca label sebelum membeli dan menggunakan produk. Selain memberikan arahan tentang cara menggunakan produk, label harus menyampaikan tujuan asas dan langkah berjaga-jaga keselamatannya. Tanda-tanda amaran bahan kimia bertujuan untuk menarik perhatian pengguna secara aktif dan menggalakkan refleksi yang sesuai. Contohnya, piktogram tengkorak menunjukkan ketoksikan akut selepas pengingesan, penggunaan pada kulit atau penyedutan. Oleh itu, pengguna harus menggunakan perlindungan yang sesuai untuk badan dan saluran pernafasan apabila mengendalikan produk ini. Piktogram bahaya yang menggambarkan ikan mati dan pokok bertujuan untuk mengelakkan larut lesap produk ke dalam air permukaan, air dalam atau dituangkan terus ke dalam tanah.

Produk popular dengan piktogram – gambaran keseluruhan

Patutkah pengguna biasa memberi perhatian kepada pelabelan bahan kimia berbahaya dalam membeli-belah harian mereka? Ternyata, ya. Kebanyakan produk pembersih yang biasa digunakan mengandungi bahan kimia yang menimbulkan ancaman sebenar kepada kesihatan ahli isi rumah dan alam sekitar. Ini amat penting dalam kes kanak-kanak yang tidak sepatutnya mempunyai akses kepada produk dengan piktogram yang menunjukkan jenis bahaya dengan penerangan. Satu lagi kategori penting ialah produk perlindungan tumbuhan kimia. Ini termasuk racun herba, racun serangga dan racun kulat. Label bahan berbahaya juga sering dijumpai pada pembersih longkang, pembersih barbeku, cecair radiator, pelekat dan varnis. Dalam setiap kes ini, piktogram bahaya tersendiri dengan sempadan merah harus memberi amaran kepada pengguna tentang bahaya.

Pelabelan bahan kimia berbahaya dan pendidikan awam

Prasyarat untuk keberkesanan sistem pelabelan CLP/GHS yang diperkenalkan ialah membina tahap kesedaran yang sesuai dalam masyarakat. Walau bagaimanapun, pendidikan seharusnya bukan sahaja mementingkan mesej yang disampaikan oleh piktogram individu tetapi juga kemungkinan akibat daripada pengendalian bahan kimia yang tidak betul. Tanggungjawab pengguna dalam bidang ini akan diterjemahkan kepada manfaat sosial, kesihatan dan alam sekitar yang luas dalam jangka masa panjang.


Komen
Sertai perbincangan
Tiada komen
Menilai kebergunaan maklumat
- (tiada)
Penilaian anda

Halaman telah diterjemahkan mesin. Buka halaman asal