PRODUCENT
chemii specjalistycznej

Systemy poliuretanowe konkurencyjną izolacją termiczną na rynku urządzeń chłodniczych i grzewczych

Rynek urządzeń chłodniczych charakteryzuje się dynamicznym rozwojem, przez co nieustannie ulega innowacyjnym zmianom. Dodatkowo jest szeroko otwarty na usprawnienia, szczególnie te prowadzące do zwiększenia wydajności i izolacyjności termicznej instalacji. Jednocześnie jest stosunkowo mocno uwarunkowany zmianami klimatycznymi i ekonomicznymi.

Opublikowano: 26-07-2017

Ponadto, regularne zaostrzanie regulacji prawnych, zwłaszcza dotyczących wymogów środowiskowych, znacząco zwiększa popyt na coraz bardziej nowoczesne i technicznie zaawansowane rozwiązania. Stąd też ocenia się, że potencjał rozwoju na rynku urządzeń chłodniczych dla producentów izolacji termicznych m.in. z wykorzystaniem systemów poliuretanowych (PUR) jest bardzo duży.

Zupełnie odmiennie wygląda natomiast sytuacja w branży urządzeń grzewczych, wśród których znajdują się zasobniki ciepłej wody użytkowej, pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły gazowe, podgrzewacze przepływowe oraz grzejniki. Ten rynek jest ogromnie konkurencyjny i wrażliwy na cenę, a przez to mniej otwarty na wszelkiego rodzaju innowacje. Ze szczególnym sceptycyzmem są traktowane zwłaszcza te zmiany, które mogą doprowadzić do wzrostu kosztu wytworzenia samego urządzenia. Nie oznacza to jednak, że rynek urządzeń grzewczych nie rozwija się. Rosnące możliwości obserwuje się przede wszystkim w zakresie stosowania poliuretanu do izolacji zasobników ciepłej wody użytkowej. Aktualne rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 812/2013 narzuca na producentów bojlerów obowiązek deklarowania klas energetycznych wytwarzanych urządzeń. Bez wątpienia jedną z najkorzystniejszych i zarazem najmniej kosztownych dróg uzyskania wyższej efektywności dla tego typu sprzętu jest zastosowanie poliuretanu jako materiału izolacyjnego.

Wymagania dla izolacji termicznej

Do najważniejszych wymagań dotyczących izolacji termicznych dla urządzeń chłodniczych oraz grzewczych zdecydowanie należą wysoka skuteczność i trwałość tworzących je systemów. Dodatkowo każda instalacja powinna mieć zapewnioną tzw. optymalną izolację termiczną dostosowaną do warunków pracy danego urządzenia. Dlatego też parametry, takie jak grubość i rodzaj stosowanej izolacji, są definiowane przez normy i przepisy techniczne.

Według obowiązującego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, minimalna grubość otulin uzależniona jest od średnicy rury przesyłowej oraz od współczynnika przenikania ciepła stosowanego materiału izolacyjnego. Efektywne ograniczanie strat ciepła oraz ochrona przed działaniem bardzo niskiej lub wysokiej temperatury przynosi użytkownikom tych instalacji wymierne korzyści finansowe. Z tego powodu bardzo ważne jest zastosowanie izolacji termicznej dedykowanej konkretnym systemom, różniące się m.in. tolerancją temperaturową, co zapewnia ich wysoką wydajność działania.

Przedstawione wymagania dają ogromne możliwości producentom systemów poliuretanowych, które są obecnie uznawane za jedne z najlepszych spośród dostępnych na rynku materiałów do izolacji termicznej. Poliuretanowa pianka sztywna charakteryzuje się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła λ, który dla systemów oferowanych przez Grupę PCC wynosi średnio < 0,022 W/(m·K) (w temperaturze 10°C). Parametr ten wskazuje na szybkość przewodzenia ciepła przez dany materiał, a im mniejsza jego wartość tym większe są jego właściwości izolacyjne. Ta właściwość termoizolacji poliuretanowych sprawia, że stanowią wysoce atrakcyjne rozwiązanie dla coraz bardziej wymagających producentów urządzeń grzewczych i chłodniczych.

Systemy izolacyjne w ofercie Grupy PCC

Grupa PCC jest producentem szerokiej gamy materiałów poliuretanowych, w tym między innymi dwukomponentowych systemów do wytwarzania pianki sztywnej o własnościach samogasnących. Znajdują one zastosowanie przede wszystkim do izolowania urządzeń chłodniczych oraz grzewczych w skuteczny sposób ograniczając straty energii. Produkty skierowane do branży chłodniczej EKOPRODUR 2232W (do izolowania zbiorników i zalewania in situ) oraz EKOPRODUR PM 3032F (do izolacji lad chłodniczych). Oba te produkty są również dość szeroko wykorzystywane jako izolacje chłodni. Z kolei systemy EKOPRODUR 3050W oraz EKOPRODUR WH1230Z polecane są jako poliuretanowe izolacje termiczne do produkcji bojlerów i podgrzewaczy wody.

Obecnie coraz częściej rozwój oferty następuje w ścisłej współpracy z klientami. Zgodnie z ich wskazówkami i wymaganiami rynku zespół technologów z Grupy PCC opracowuje i bada produkty, uwzględniając oczekiwania związane m.in. z gęstością, klasą palności, a nawet rodzajem środka spieniającego. Dzięki tak szerokim możliwościom klient ma dziś sposobność otrzymania unikalnego systemu, dopracowanego do swoich indywidualnych potrzeb.


Komentarze
Dołącz do dyskusji
Brak komentarzy
Oceń przydatność informacji
- (brak)
Twoja ocena