LabAnalityka Sp. z o.o.

Usługi w zakresie badań analitycznych

LabAnalityka Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi w zakresie badań analitycznych, polegające na pełnej analizie i kontroli jakości próbek z procesów technologicznych, surowców i produktów. Spółka specjalizuje się także w wykonywaniu kompleksowych badań i pomiarów z zakresu ochrony środowiska naturalnego i czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy.

Opublikowano: 11-08-2019

Laboratoria Spółki zlokalizowane na terenie Grupy PCC w Brzegu Dolnym są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt do wykonywania profesjonalnych analiz i testów laboratoryjnych oraz do prowadzenia prac badawczych.

Techniki analityczne stosowane w laboratoriach LabAnalityka Sp. z o.o. obejmują:

  • chromatografię gazową (GC), chromatografię cieczową (HPLC), chromatografię jonową (IC),
  • spektrofotometrię UV, VIS,
  • spektrometrię podczerwieni (FT-IR), spektrometrię bliskiej podczerwieni (FT-NIR),
  • atomową spektrometrię emisyjną (ICP-OES),
  • atomową spektrometrię absorpcyjną (AAS),
  • fotometrię płomieniową,
  • analizę elementarną (TOC, Hg),
  • metody elektrochemiczne: potencjometrię, konduktometrię,
  • różnorodne metody miareczkowe.

LabAnalityka Sp. z o.o. realizuje badania analityczne na etapie dostaw surowców, kontroli procesów produkcyjnych, jak również produktów końcowych. W akredytowanej jednostce Spółki, wykonywane są również badania z obszaru środowiska naturalnego oraz środowiska pracy. Laboratoria Spółki działają przez całą dobę, zapewniając ciągłość pracy w obsłudze podmiotów należących do grupy PCC oraz klientów zewnętrznych. Jakość, wiarygodność i terminowość wykonywanych usług gwarantowana jest przez doświadczoną i profesjonalną kadrę, bardzo dobrą infrastrukturę oraz najnowocześniejszy  sprzęt analityczny.


Kontakt

T: +48 71 794 34 25
F: +48 71 794 24 19
e-mail: