LabMatic Sp. z o.o.

Usługi z zakresu utrzymania ruchu

Zakład Usługowo-Serwisowy LabMatic Sp. z o.o. realizuje kompleksowe usługi z zakresu utrzymania ruchu, polegające na konserwacjach, modernizacjach, przeglądach, naprawach,  remontach i prewencji w zakresie działalności diagnostyczno-pomiarowej. Podstawowym zadaniem Spółki jest zapewnienie sprawnego działania aparatów, instalacji i urządzeń w ramach wszystkich branż technicznych na rzecz spółek Grupy PCC.

Opublikowano: 11-08-2019

Spółka oferuje prowadzenie diagnostyki nieinwazyjnej, przeglądów prewencyjnych, badania stanu technicznego maszyn i urządzeń,  a w szczególności  :

  • Pomiary termowizyjne dla branży elektrycznej, pomiarowej i budownictwa.

Termografia w przemyśle wykorzystywana jest do kontroli procesów technologicznych, w których panują wysokie temperatury, a także do wyszukiwania anomalii temperaturowych mogących wskazywać na pierwsze symptomy nadchodzącej awarii.

Pomiary termowizyjne przemysłowych instalacji elektrycznych pozwalają ocenić stan obciążenia przewodów i symetryczność obciążenia w układach wielofazowych. Nieprawidłowy wzrost temperatury jest także objawem źle działających styków połączeń elektrycznych i urządzeń oraz aparatów rozdzielczych.

Badania termowizyjne w budownictwie pozwalają na sprawdzanie jakości i szczelności izolacji budynków. Stanowią szybką, nowoczesną i niezawodną metodę diagnostyczną izolacyjności cieplnej budynków oraz jakości wykonania izolacji

  • Wibrodiagnostyka polegająca na ocenie stanu technicznego maszyny na podstawie analizy sygnałów drgań. Pozwala na wykrywanie uszkodzeń w maszynach wirnikowych, tłokowych oraz identyfikację uszkodzonych elementów takich jak łożyska, przekładnie czy wały.
  • Lokalizacja wycieków w stalowych instalacjach ciśnieniowych podziemnych.
  • Wykrywanie przebiegu trasy rurociągów i instalacji stalowych.
  • Wykrywanie nieszczelności na ciśnieniowych instalacjach gazowych.
  • Badanie i diagnostyka odwadniaczy w instalacjach parowych.
  • Pomiar grubości ścianek dla instalacji stalowych ( aparaty, rurociągi )

Kontakt

T: +48 71 794 25 61
F: +48 71 794 28 82
email: