PCC Apakor Sp. z o.o.

Projektowanie, budowa i montaż oraz remonty aparatury przemysłowej, zbiorników, rurociągów i konstrukcji spawanych

PCC Apakor Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu, budowie i montażu oraz remontach aparatury przemysłowej, zbiorników, rurociągów i konstrukcji spawanych. Firma oferuje produkty i usługi dla branży chemicznej, petrochemicznej, koksowniczej, górniczej i innych. Bogate zaplecze techniczne, wiedza oraz długoletnie doświadczenie, umożliwiają prowadzenie inwestycji od projektu do realizacji, zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów.

Opublikowano: 23-07-2019

Zakres działalności obejmuje budowę oraz remonty:

 • zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych,
 • zbiorników magazynowych dla średnic do 4 500 mm, wykonywanych w całości na terenie PCC Apakor Sp. z o.o. Dla większych średnic zbiorników, prefabrykacja na terenie PCC Apakor, montaż w miejscu inwestycji metodą podbudowy przy użyciu podnośników hydraulicznych lub tradycyjną metodą arkuszową,
 • reaktorów i mieszalników jednopłaszczowych i dwupłaszczowych wyposażonych w wężownice zewnętrzne lub wewnętrzne oraz mieszadła,
 • wymienników ciepła płaszczowo-rurowych jedno i wielodrogowych, posiadających stałe dna sitowe, głowice pływające,
 • kolumn procesowych (z półkami kołpakowymi, zaworkowymi lub wypełnieniem),
 • rurociągów technologicznych i przesyłowych,
 • konstrukcji stalowych,
 • urządzeń specjalistycznych,
 • zabezpieczeń antykorozyjnych (malowanie, gumowanie).

PCC Apakor Sp. z o.o. oferuje szereg usług w zakresie szeroko rozumianej obróbki stali w tym między innymi:

 • cięcie plazmowe i acetylenowo – tlenowe,
 • cięcie gilotynowe,
 • walcowanie,
 • gięcie,
 • kucie, wyciskanie, tłoczenie,
 • frezowanie,
 • toczenie, wytaczanie,
 • wiercenie,
 • struganie i dłutowanie.

Doskonała znajomość rynku inwestycyjnego w zakresie aparatury przemysłowej umożliwia Spółce zapewnienie najwyższego poziomu jakości oraz terminowość w realizacji nawet najbardziej złożonych inwestycji. Jest to możliwe również dzięki wdrożonym systemom i uzyskanym certyfikatom i uprawnieniom do których należą:

 • System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 certyfikowany przez UDT-Cert,
 • System Zarządzania Jakością w Spawalnictwie EN ISO 3834-2 / AD 2000-Merkblatt HP 0 /HP 100 R, certyfikowany przez TÜV SÜD,
 • Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez TÜV SÜD, dotyczący wykonywania elementów stalowych i nośnych konstrukcyjnych w klasie EXC3, według normy 1090-1:2009+A1:2011,
 • szeroki zakres uprawnień nadanych przez Urząd Dozoru Technicznego, a także Transportowy Dozór Techniczny.

Wdrożone systemy zarządzania, certyfikaty i uprawnienia, są świadectwem spełniania przez Spółkę najbardziej restrykcyjnych wymagań dotyczących zarówno przebiegu procesów produkcyjnych, jak i  wymagań jakościowych w obszarze realizowanych projektów inwestycyjnych oraz szerokiego wachlarza świadczonych usług.


Kontakt

T: + 48 71 794 25 06
F: + 48 71 794 20 20
e-mail: