PRODUCENT
chemii specjalistycznej

Surmax® CS-727MA

Próbki dostępne
Próbki dostępne Zapytaj o produkt
Producent
PCC Chemax Inc.
Nazwa chemiczna
Mieszaniny
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Pliki do pobrania
Karta charakterystyki produktu Ogólne warunki sprzedaży
Dostępny na rynku amerykańskim

Surmax® CS-727MA jest surfaktantem niejonowym stabilnym w środowisku alkalicznym, przeznaczonym głównie do formulacji zawierających wysoki stężenie wodorotlenków. Produkt tworzy stabilne formulacjie w roztworach o 50% stężeniu NaOH i 45% stężeniu KOH.

Kategorie

Branże i aplikacje
Czyszczenie i mycie przemysłowe
Detergenty
Przemysł metalurgiczny / Czyszczenie, Obróbka

Funkcja
Środki czyszczące
Środki odtłuszczające
Środki zwilżające

Budowa
Mieszaniny

Segment
Produkty specjalistyczne

Nazwy alternatywne
Mieszaniny
O producencie