Chemax TD-67

Producent
PCC Chemax Inc.
Nazwa chemiczna
Alkoksylowane kwasy tłuszczowe
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Pliki do pobrania
Karta charakterystyki produktu Ogólne warunki sprzedaży

Chemax TD -67 stosowany jako inhibitor korozji, emulgator, składnik cieczy obróbczych do metali.

Kategorie

Branże i aplikacje
Przemysł metalurgiczny / Obróbka
Środki smarowe i płyny funkcyjne / Ciecze obróbcze do metali

Funkcja
Emulgatory
Inhibitory korozji
Oleje smarowe

Budowa
Alkoksylowane kwasy tłuszczowe

Segment
Produkty specjalistyczne
Surfaktanty

Nazwy alternatywne
Alkoksylowane kwasy tłuszczowe
O producencie