PRODUCENT
chemii specjalistycznej

Certyfikat M1 dla systemów natryskowych firmy PCC Prodex

Poliuretany należą do najważniejszych współczesnych tworzyw sztucznych wykorzystywanych praktycznie w każdej dziedzinie życia. Ponieważ zaliczają się do  najbardziej zaawansowanych technologicznie materiałów, ich zużycie w wielu branżach przemysłowych będzie stale rosnąć. Materiały poliuretanowe charakteryzują się różnym stopniem sztywności, elastyczności oraz wytrzymałości.

Opublikowano: 26-05-2017

Właściwości te można bardzo precyzyjnie zaprojektować na etapie procesu produkcyjnego. Tak duża różnorodność powoduje, że znajdują zastosowanie w izolacjach termicznych i akustycznych budynków mieszkalnych, biurowych i przemysłowych. Poliuretany na szeroką skalę wykorzystuje się również w przemyśle samochodowym, meblarskim, górnictwie, a także do produkcji elementów placów zabaw, nawierzchni sportowych i w wielu innych aplikacjach.

Wszystkie materiały budowlane, w tym także naturalne, wydzielają określoną ilość substancji chemicznych do powietrza znajdującego się w pomieszczeniach. W bezpośredni sposób wpływa to na jego jakość, a tym samym na zdrowie, komfort i bezpieczeństwo przebywających w nich osób. Jednym ze sposobów oceny bezpieczeństwa stosowanych materiałów jest Klasyfikacja Emisji Materiałów Budowlanych, która została opracowana przez Fińską Fundację Informacji Budowlanej (RTS). Szczegółowe badania w zakresie emisji formaldehydów, lotnych związków organicznych, amoniaku oraz substancji rakotwórczych pozwalają przypisać danemu materiałowi określoną klasę: M1, M2 lub M3. Pierwsza z nich charakteryzuje się najniższym poziomem emisji substancji chemicznych, a zatem przyznawana jest produktom o najwyższej jakości i poziomie bezpieczeństwa. Weryfikacja jakości materiałów budowlanych przez fundację RTS nie jest procesem obowiązkowym, jednak wielu producentów oraz dystrybutorów korzysta z tego systemu, aby wspierać rozwój rynku budowlanego w kierunku stosowania niskoemisyjnych komponentów.

Bogata oferta Grupy PCC zawiera szereg rozwiązań na bazie poliuretanu przeznaczonych do otrzymywania sztywnych, półsztywnych, elastycznych i integralnych pianek poliuretanowych oraz klejów i spoiw. Znajdują się w niej jedno- i dwukomponentowe systemy poliuretanowe, wśród których wyróżniamy takie grupy produktów jak: EKOPRODUR, EKOPROMER, EKOPROFLEX, PROMOFLEX czy PROMOPUR.

Wysoka jakość natryskowych systemów poliuretanowych (PUR) o strukturze zamkniętokomórkowej, tj. systemu EKOPRODUR S0329, EKOPRODUR S0329W oraz EKOPRODUR S0540, została potwierdzona przez fiński instytut badawczy The Building Information Foundation (RTS). Przeprowadzono komplet szczegółowych badań, których wyniki potwierdziły niski poziom emisyjności oferowanych rozwiązań i pozwoliły uzyskać najwyższą klasyfikację – klasę M1. Uzyskanie przez PCC Prodex tego certyfikatu to jednoznaczny dowód skuteczności starań firmy we wprowadzaniu na rynek produktów przyjaznych środowisku naturalnemu oraz dbaniu o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników.

Wspomniane produkty przeszły również pozytywnie restrykcyjne badania emisji lotnych związków organicznych (ang. Volatile Organic Compounds, VOCs) w materiałach budowlanych oraz wymagania klasyfikacji jakości powietrza wewnątrz budynków. Lotne związki organiczne to praktycznie każda organiczna substancja, która w normalnych warunkach otoczenia (ciśnienia i temperatury) samorzutnie odparowuje. Według europejskiej dyrektywy UE 2004/42/WE, termin VOC obejmuje wszelkie lotne związki organiczne o temperaturze wrzenia w zakresie: 50-250°C, mierzonej przy ciśnieniu normalnym 101,3 kPa.


Komentarze
Dołącz do dyskusji
Brak komentarzy
Oceń przydatność informacji
- (brak)
Twoja ocena