Nazwa chemiczna:

Recepturowa mieszanina polialkoholi i izocyjanianów

Segment:

poliuretany, systemy poliuretanowe, produkty konsumenckie i opakowania, izolacje natryskowe

Branże i aplikacje:

przemysł budowlany, natryskowe izolacje termiczne i akustyczne

Funkcja:

izolacje, pianki sztywne, natryskowe

Budowa:

mieszaniny

Producent:

PCC Prodex Sp. z o.o.

Opis

EKOPRODUR S0540 to system poliuretanowy, w skład którego wchodzi część poliolowa (składnik A) oraz część izocyjanianowa (składnik B). Każdy ze składników jest cieczą i charakteryzuje się innymi parametrami. Składnik A o wyższej lepkości jest barwy ciemnej, natomiast składnik B o wyższej gęstości ma barwę brunatną. Dodatkowo system wyróżnia się obniżoną emisją lotnych związków organicznych (VOC), ponieważ nie zawiera środków spieniających, które w istotny sposób zubożają warstwę ozonową - zgodnie z przepisami Unii Europejskiej rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 z dnia 16.IX.2009r.

W wyniku połączenia i dokładnego, mechanicznego wymieszania obu składników otrzymywana jest piana sztywna (twarda) o strukturze zamkniętokomórkowej. System powinien być przetwarzany wyłącznie z użyciem wysokociśnieniowych agregatów spieniających, wyposażonych w głowice spieniającą. Produkt ten jest wyjątkowym systemem przeznaczonym do produkcji wysokiej jakości izolacji termicznych, aplikowanych głównie na zewnątrz budynków, zarówno mieszkalnych, komercyjnych, jak i przemysłowych czy rolniczych. Poza zwiększoną wytrzymałością piany na ściskanie, umożliwiające długo- oraz krótkoterminowe obciążanie warstwy izolacji, spieniony system cechuje podwyższone parametry palnościowe (system jest w klasie palności E) oraz niezmienne w czasie parametry fizykomechaniczne. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej grubości warstwy izolacji, która dodatkowo pozbawiona jest spoin, poprawiona zostaje energooszczędność całej izolowanej powierzchni.

EKOPRODUR S0540 zastał wprowadzany do sprzedaży na podstawie rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych CPR nr 305/2011 wraz z oceną właściwości użytkowych dokonaną przez Instytut Techniki Budowlanej zgodnie z europejską normą zharmonizowaną PN-EN 14315-1. Wyrób posiada atest higieniczny PZH, a także oznakowania CE potwierdzone wydaną dla tego produktu Deklaracją Właściwości Użytkowych.

Spieniony system EKOPRODUR S0540 służy do wytwarzania piany sztywnej (twardej), która jednocześnie jest natryskową izolacją termiczną aplikowaną bezpośrednio na izolowaną powierzchnię dachu, podłogi (również posadzki) czy fundamentów niezależnie od materiału budowlanego, z którego jest ona wykonana.

Główne zalety aplikacyjne produktu:

 • Możliwość zastosowania bezpośrednio na izolowaną powierzchnię wykonaną z większości dostępnych na rynku materiałów budowlanych;
 • Zewnętrzna izolacja termiczna o szerokim zakresie aplikacyjnym (izolacja dachów, podłóg, fundamentów w budynkach mieszkalnych, komercyjnych, przemysłowych oraz rolniczych, zarówno modernizowanych, jak i nowo wznoszonych);
 • Wyjątkowo wytrzymała oraz lekka izolacja umożliwia dobranie indywidualnej grubości izolacji bez obciążania konstrukcji budynku;
 • Możliwość otrzymania bezspoinowej izolacji, nie narażając się tym samym na mostki termiczne czy przedmuchy powietrza odpowiedzialne za stratę ciepła;
 • Możliwość izolowania trudnodostępnych miejsc z pełną gwarancją szczelności izolacji;
 • Szybkość wykonania oraz wszechstronność w technice nanoszenia izolacji dają możliwość wykonania izolacji, przy płaskiej powierzchni nawet do 1000 m2 w przeciągu jednego dnia;
 • Izolacja termiczna o dobrej odporności na wilgoć i wiatr dodatkowo chroni izolowany obiekt przed pleśnią i grzybami;

Właściwości mechaniczne piany poliuretanowej wytworzonej z systemu EKOPRODUR S0540:

 • Gęstość pozorna rdzenia: ≥ 50 kg/m3
 • Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: E
 • Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego: BROOF(t1)
 • Krótkotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu, WP ≤ 0,11 kg/m2
 • Współczynnik przewodności cieplnej:
  • λmean, i : 0,022 W/(m·K)
  • λ90, 90 : 0,023 W/(m·K)
 • Wartość starzeniowa, λD dla grubości:
  • dN < 40 mm: 0,029 W/(m·K)
  • 40 mm ≤ dN < 60 mm: 0,028 W/(m·K)
  • dN ≥ 60 mm: 0,027 W/(m·K)
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna, wytrzymałość na ściskanie: ≥ 300 kPa
 • Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, μ 165
 • Stabilność temperaturowa:
  • 70°C, 90% RH, po 48 h: d ≤ 4%, sz ≤ 4%, g ≤ 1%
  • -30°C, po 48h: d ≤ 2%, sz ≤ 2%, g ≤ 0,5%
 • Całkowite odkształcenie względne:
  • 48 h, 20 kPa, 80°C: ≤ 2,57%
 • Zawartość komórek zamkniętych ≥ 90%

Aby natryśnięta piana zachowywała wszystkie parametry, przed rozpoczęciem pracy bezwzględnie należy oczyścić izolowaną powierzchnię z pyłów i tłuszczy oraz w staranny sposób zabezpieczyć pomieszczenie i najbliższe otoczenie.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

 • produkcja wysokiej jakości piany sztywnej o podwyższonej gęstości i wytrzymałości;
 • produkcja piany poliuretanowej (PUR) o strukturze zamkniętokomórkowej w klasie E palności;
 • wytwarzanie efektywnej termoizolacji nowoczesną i praktyczną technologią natryskową;
 • wytwarzanie materiału izolacyjnego o stabilnych parametrach i doskonałej przyczepności do wszelkich powierzchni budowlanych;
 • trwała izolacja dachów, podłóg (posadzek) i fundamentów budynku bez naddatku grubości;
 • wytrzymała izolacja do zabezpieczania basenów i zjeżdżalni;

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
poliuretan; system poliuretanowy; PU; PUR (Ukryj)

Tagi:

natryski termoizolacja hydroizolacja system poliuretanowy ekoprodur pianka sztywna zamkniętokomórkowa
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Atest PZH (Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH)Budownictwo pasywneEnergooszczędnośćLekka izolacja poliuretanowaIzolacja termiczna


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .