Co kryje w sobie beton?

Branża budowlana stale się rozwija. Jednakże jednym z wiodących materiałów w budownictwie wciąż pozostaje beton. Jego właściwości są udoskonalane poprzez stosowanie nowych domieszek i dodatków. Dzięki temu wciąż poszerza się zakres zastosowań betonu.

Opublikowano: 30-10-2020

Beton przede wszystkim (bo w ok. 70%) składa się z kruszywa. Od wyboru odpowiedniego składnika zależą właściwości mieszanki betonowej, ale także ostatecznego wyrobu w formie betonu stwardniałego. Opis doboru kruszywa znajduje się w normie PN-EN 206:2014 „Beton – wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.

Możliwości wykorzystania każdego materiału podyktowane są jego właściwościami. W przypadku betonu rozpatrujemy je osobno dla dwóch form. Beton stwardniały opisują takie właściwości jak: wytrzymałość, wodoszczelność, nasiąkliwość, mrozoodporność oraz ścieralność. Mieszankę betonową zaś charakteryzuje: urabialność, pompowalność, wydzielanie wody i konsystencja. By mieć wpływ na modyfikację wymienionych właściwości dodaje się różnego rodzaju domieszki oraz dodatki do betonu.

Domieszki do betonu

Domieszki są to substancje, które dodaje się podczas wytwarzania mieszanki betonowej, w ilości nie przekraczającej 5% względem masy cementu. Dodaje się je w celu modyfikacji właściwości betonowej mieszanki i/lub stwardniałego betonu. Domieszki do betonu możemy podzielić na: uplastyczniające – plastyfikatory, upłynniające – superplastyfikatory, opóźniające wiązanie, przyspieszające wiązanie, napowietrzające, a także kompleksowe. Uplastyczniające oraz upłynniające domieszki opisujemy także jako domieszki redukujące ilość wody. Każdą z wymienionych charakteryzują inne efekty działania, co wyznacza ich zastosowanie.

Dodatki do betonu

Dodatki do betonu są to składniki nieorganiczne i drobnoziarniste. Dzięki nim możemy poprawić właściwości betonu lub też uzyskać nowe. Dodatki stanowią zwykle ilość większą niż 5% masy cementu. Dodatki podzielić możemy na dwa typy. Do pierwszego zaliczamy kruszywa wypełniające oraz pigmenty. Drugi typ zaś dzielimy ze względu na właściwości: na hydrauliczne – granulowany żużel wielkopiecowy oraz na pucolanowe – pył krzemionkowy i popiół lotny krzemionkowy.

Pył krzemionkowy, inaczej zwany mikrokrzemionką, jest szczególnie popularnym dodatkiem. Pochodzi z odpadu powstającego podczas produkcji krzemu metalicznego, żelazokrzemu, a także innych stopów krzemowych. Właściwości fizyczne oraz chemiczne mikrokrzemionki pozwalają uzyskać beton o wytrzymałości rzędu 100÷150 MPa. Na ten efekt składają się jeszcze dwa istotne czynniki. Pierwszy z nich to współdziałanie pyłu krzemionkowego z domieszkami uplastyczniającymi oraz plastyfikatorami i superplastyfikatorami do mieszanki betonowej. Drugi zaś to właściwości pucolanowe mikrokrzemionki.

Propozycje Grupy PCC

Grupa PCC jest jednym z czołowych producentów dla branży budowlanej. W katalogu produktowym możemy znaleźć całą gamę specjalistycznych produktów, takich jak plastyfikatory, superplastyfikatory, dyspergatory, emulgatory, upłynniacze oraz środki zwilżające.

Jednym z popularnych produktów jest Betoplast K. Jest to domieszka napowietrzająco -uplastyczniająca do betonu. Główne zalety produktu to: poprawienie plastyczności, czy też zwiększenie mrozoodporności betonu, a także zmniejszenie tarcia w czasie pompowania betonu.

Wyroby betonowe, to wciąż nieodłączna część budownictwa i na pewno jeszcze na długo z nami pozostaną. Ważne jest więc by postawić na najlepsze produkty, wyróżniające się wysoką jakością i dostosowane do współczesnych wymagań. Producencie wprowadzają nowe rozwiązania zgodne z obecnymi trendami, a szczególnie budownictwem ekologicznym. Dlatego też zachęcamy do śledzenia oferty Grupy PCC, która cały czas rozwija swoje portfolio. Nowości prezentujemy na naszym Portalu Produktowym.


Komentarze
Dołącz do dyskusji
Brak komentarzy
Oceń przydatność informacji
- (brak)
Twoja ocena