„PROJEKT ROKU” 2016. CHEMIA KREATYWNA…

Opublikowano: 14-04-2017

Niedawno poznaliśmy zwycięzców 7 edycji Konkursu Projekt Roku, organizowanego przez Grupę Kapitałową PCC. Konkurs skierowany jest do pracowników działów badawczo-rozwojowych, technologicznych i handlowych. Jego głównym celem jest wsparcie innowacyjności, rozwój nowych technologii oraz optymalizacja procesów produkcyjnych w oparciu o dobre praktyki i pomysły pracowników.

„Wartości, które promujemy poprzez Konkurs „Projekt Roku” to chemia kreatywna, pełna pasji i świeżego spojrzenia na potrzeby rynku. Jako firma o międzynarodowym zasięgu jesteśmy świadomi faktu, że dziś gospodarkę napędzają innowacje. Dotyczy to każdej dziedziny przemysłu i w tym właśnie widzimy nasz potencjał. Staramy się motywować naszych pracowników do poszukiwania nisz rynkowych, oraz identyfikowania potrzeb operujących w nich biznesów. To pierwszy etap. Drugi polega na zaspokojeniu tych potrzeb poprzez zaoferowanie najszybszych i najlepszych rozwiązań, które nie tylko rozwiązują określony problem, ale również prezentują wysoką wydajność i rentowność. W dwóch słowach: „tailor made”, czyli produkty szyte na miarę. Popyt na unikalne rozwiązania w przemyśle stale rośnie i prowokuje nas do ciągłego odkrywania nowych obszarów do działania. Stąd dynamiczny rozwój Grupy PCC w ostatnich latach. Dzięki Konkursowi „Projekt Roku” możemy nagradzać pracowników za wdrożone projekty badawcze i stawiać kolejne kroki w budowaniu wizerunku Grupy PCC jako firmy innowacyjnej, a przez to atrakcyjnej dla naszych klientów, dostawców inwestorów i innych interesariuszy” – powiedział Rafał Zdon – Wiceprezes Zarządu PCC Rokita.

W tym roku nasi eksperci wchodzący w skład komisji konkursowej nagrodzili trzy bardzo ciekawe projekty wdrożone w 2016 roku. Pierwsza nagroda przypadła zespołowi projektowemu z Kompleksu Polioli PCC Rokita SA, za opracowanie specjalistycznych polioli o udoskonalonych właściwościach. Nasi badacze stawili czoła problemom rynku elastycznych pian poliuretanowych mających zastosowanie głównie w produkcji materaców piankowych. Dzięki ulepszeniu procesu technologicznego stworzona została grupa polioli premium, które skutecznie niwelują procesy żółknięcia pian, procesy przegrzania, a dodatkowo obniżają emisję lotnych związków organicznych. Projekt prowadzony był etapami, począwszy od skali laboratoryjnej, aż po przemysłową. Spółka PCC Rokita SA jest pierwszym producentem w Europie, oferującym tego typu poliole do pian elastycznych.

Drugie miejsce w Konkursie „Projekt Roku” otrzymali pracownicy Kompleksu Chemii Fosforu za Roflex T70, strategiczny produkt o szerokim zastosowaniu jako dodatek do tworzyw sztucznych na bazie arylowych estrów fosforowych. Jest istotnym komponentem materiałów w wielu gałęziach przemysłu, gdzie obowiązują wysokie wymagania dotyczące palności. Rosnące oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa produktów generują potrzebę wdrażania nowych, innowacyjnych, proekologicznych produktów. Roflex T70 charakteryzuje się znacznie lepszą klasyfikacją dla zdrowia człowieka względem rozwiązań oferowanych na rynku przy zachowaniu unikatowych właściwości aplikacyjnych. Cechują go znakomite właściwości uniepalniające, plastyfikujące, często pełni rolę reduktora lepkości oraz modyfikatora właściwości mechanicznych. Jego wyjątkowe właściwości czynią go bardzo skutecznym, niejednokrotnie jedynym rozwiązaniem w danej aplikacji. Produkt dedykowany przede wszystkim do branży budowlanej, transportowej, górniczej czy wydobywczej. Szczególne znaczenie ma w produkcji taśm przenośnikowych, folii czy tkanin technicznych. Jest również istotnym komponentem w izolacjach termicznych, akustycznych oraz farbach pęczniejących, które stosowane są jako powłoki zabezpieczające konstrukcje stalowe w miejscach użyteczności publicznej, platform wiertniczych czy okrętów. Prace nad tym bezpiecznym dla środowiska produktem nowej generacji trwały 3 lata.

Trzecia lokata została przyznana pracownikom Kompleksu Polioli PCC Rokita za opracowanie innowacyjnego oleju bazowego o nazwie Rokolub PB-50, dedykowanego do formulacji lubrykantowych. Decyzję o rozpoczęciu prac nad projektem podjęto po dokładnej analizie rynku, która wykazała zapotrzebowanie na olej bazowy o podwyższonych właściwościach lepkościowych. Wysoka odporność produktu Rokolub PB-50 na zużycie, pozwala wydłużyć okresy między wymianami oleju oraz zapewnia bardzo dobrą ochronę smarowanego sprzętu. Nagrodzony produkt dzięki swoim właściwościom wykorzystywany jest jako baza olejowa w formulacjach płynów hydraulicznych, przekładni przemysłowych oraz jako olej do kompresorów w układach chłodniczych.
Unikalny skład, czy technologia wytwarzania nagrodzonych produktów nie posiadają swoich odpowiedników na światowych rynkach i zostały opracowane według własnych koncepcji badawczych zespołów projektowych. Warto wspomnieć, że projekty badawcze zgłoszone do konkursu w ciągu ostatnich 6 lat, przyniosły Grupie PCC marże na poziomie 200 mln PLN.

W konkursie przyznane zostały również nagrody specjalne. Pierwsza z nich to nagroda dla „Badacza Roku”, którą otrzymał Pan Tomasz Halamus. Tytuł najlepszego „Projektu Międzybiznesowego” został natomiast przyznany zespołom PCC Rokita i PCC Synteza za rozwój nowych typów produktów. W kategorii „Optymalizacja Roku”, pierwsze miejsce przypadło badaczom z Kompleksu Chloru PCC Rokita za zwiększenie zdolności produkcyjnych wytwórni tlenku propylenu poprzez poprawę parametrów pracy kolumny zmydlającej K-102. Drugie miejsce w tej kategorii otrzymali przedstawiciele Kompleksu Polioli, za projekt związany ze zwiększeniem wydajności instalacji do produkcji polioli polimerycznych.

0 Schowek