Nazwa chemiczna:

Trójchlorek fosforu

Segment:

chloroalkalia, surowce i półprodukty

Branże i aplikacje:

przemysł farmaceutyczny

Funkcja:

surowce i półprodukty chemiczne

Budowa:

nieorganiczne związki fosforu

Producent:

PCC Rokita SA Kompleks Chemii Fosforu

Nr CAS:

7719-12-2

Opis

Trójchlorek fosforu jest bezbarwną, dymiącą cieczą o ostrym charakterystycznym zapachu, który może przypominać zapach chlorowodoru. Z chemicznego punktu widzenia jest nieorganicznym chlorkiem kwasowym. Jego reakcja z wodą przebiega natychmiastowo i bardzo gwałtownie, towarzyszy jej silny efekt egzotermiczny i wydzielenie gazowego chlorowodoru. Dlatego jego transport i przechowywanie powinno odbywać się w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed dostępem wilgoci lub zalaniem wodą.

Ponieważ trójchlorek fosforu charakteryzuje się silnymi właściwościami żrącymi, opakowania te powinny być wykonane z odpowiedniego materiału, najlepiej określonej jakości stali. Jego kontakt ze skórą może wywołać oparzenia, dlatego w pracy z trójchlorkiem fosforu ważne są środki ochrony indywidualnej. Ze względu na wysoką prężność par trójchlorek fosforu powinien być również chroniony przed działaniem wysokich temperatur.

Trójchlorek fosforu wytwarzany jest bezpośrednio z pierwiastków, fosforu i chloru, a dzięki stosowanej technologii produkcji charakteryzuje się wysoką czystością, przejawiającą się m.in. bardzo niską zawartością zanieczyszczeń w postaci związków fosforu na piątym stopniu utlenienia (czyli tlenochlorku fosforu lub PCl5). Jest to niezaprzeczalną zaletą i przewagą rynkową tego produktu, szczególnie gdy wykorzystywany jest on do syntez substancji o wymaganej bardzo wysokiej czystości. Znaczenie ma w tym przypadku również niska zawartość siarki elementarnej oraz metali ciężkich, takich jak arsen, żelazo, ołów, nikiel, chrom i inne.

PCl3 to wysokiej jakości półprodukt/surowiec, który dzięki wysokiej reaktywności wiązań fosfor–chlor stał się doskonałym substratem do syntezy fosforowych oraz chlorowych związków chemicznych, szeroko stosowanym w wielu gałęziach przemysłu chemicznego i farmaceutycznego. Jego reaktywność pozwala na zastosowanie PCl3 do syntezy między innymi substancji aktywnych (API, ang. Active Pharmaceutical Ingredient).

Trójchlorek fosforu najczęściej stosowany jest jako:

  • reagent wprowadzający fosfor do cząsteczki substratu poprzez tworzenie fosforynów, jak również w wyniku ich następczej reakcji tworząc np. fosfoniany (w tym hydroksyfosfoniany i aminofosfoniany), będące inhibitorami wielu enzymów, działającymi jako mimetyki stanu przejściowego;
  • odczynnik chlorujący, wykorzystywany w reakcjach substytucji grup hydroksylowych atomem chloru;
  • aktywator w reakcjach sprzęgania, konwertujący kwasy karboksylowe lub sulfonowe/sulfinowe w ich chlorki (bardziej reaktywne pochodne), sprzęgane z różnymi nukleofilami (np. alkoholami tworząc estry lub aminami tworząc amidy);
  • substrat do syntezy katalizatorów, gdzie pełni funkcję budulcową ligandów.

Wyżej opisane procesy są wykorzystywane między innymi do syntezy leków na bazie pochodnych sulfonamidów (trójchlorek fosforu przekształca kwasy sulfonowe w amidy np. chlortalidon – lek moczopędny; sulfadiazyna – bakteriostatyk).

Trójchlorek fosforu jest również kluczowym substratem w syntezie bisfosfonianów metodą von Bayer’a i Hoffmann’a, które są stosowane jako terapeutyki chorób kośćca (np. osteoporoza), hamując resorpcję kości i zwiększając ich masę, np. alendronian, rizedronian, etidronian.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

  • bardzo wysoka czystość;
  • bardzo niska zawartość zanieczyszczeń, szczególnie metali ciężkich i siarki elementarnej;
  • wysoka reaktywność pozwalająca na wykorzystanie jako surowca do produkcji wielu substancji chemicznych;
  • surowiec dla branży farmaceutycznej;
  • surowiec do syntezy substancji aktywnych (API, ang. Active Pharmaceutical Ingredient);

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
trichlorek fosforu; chlorek fosforu (III); (Ukryj)

Tagi:

PCl3 synteza leki lekarstwa farmaceutyki substancje czynne substancje aktywne API chlorki kwasów karboksylowych chlorki kwasów tłuszczowych
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Zakupy detaliczne: Kup teraz na
ADRJakość farmaceutyczna


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .