Chemax EMX-1155

Producent
PCC Chemax Inc.
Nazwa chemiczna
Mieszaniny
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Pliki do pobrania
Karta charakterystyki produktu Ogólne warunki sprzedaży
Dostępny na rynku amerykańskim

Chemax EMX-1155 środek pianotwórczy rekomendowany jako składnik formulacji wykorzystywanych w procesach obróbki plastycznej metali (od kłucia po głębokie tłoczenie).

Kategorie

Branże i aplikacje
Przemysł metalurgiczny / Obróbka
Środki smarowe i płyny funkcyjne / Ciecze obróbcze do metali

Funkcja
Emulgatory

Budowa
Mieszaniny

Segment
Produkty specjalistyczne

Nazwy alternatywne
Mieszaniny
O producencie