Rokopol Anti Virus X desinfektionsmedel

Redo att använda
Tillverkare
PCC Rokita SA / Affärsenhet klor
Kemiskt namn
Blandning av natriumhypoklorit och fosfonater
Biocidprodukt Biocidprodukt Biocid- och virusdödande preparat Biocid- och virusdödande preparat Säker produkt Säker produkt Hög effektivitet Hög effektivitet Hög ren Hög ren Ny Ny Universell produkt Universell produkt
                
Individuella förfrågningar
Ladda ner
MSDS Användningsinstruktioner Allmänna försäljningsvillkor
Certifikat
ISO 14001 ISO 14001 ISO 50001 ISO 50001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 45001 ISO 45001

Rokopol Anti Virus X är ett tvätt- och desinfektionsmedel baserat på natriumhypoklorit. Det är effektivt mot virus, bakterier och svampar. Produkten är endast avsedd för professionellt bruk. Den är perfekt för sanering av offentliga kommunikationssystem: övergångsställen, buss-/spårvagnshållplatser och vindskydd, dörrhandtag, trottoarer, trappor, busstationer och järnvägsplattformar. Den används även för att desinficera och rengöra golv, omklädningsrum eller lager.

Läs mer
Egenskaper och applikationer

Fördelar med produkten:

 • perfekt virusdödande, bakteriedödande och svampdödande effekt;
 • innehåller aktivt klor;
 • lämplig för individuellt och professionellt skydd och desinfektion.

Applikationer:

 • desinfektion av offentliga platser;
 • desinfektion av offentliga kommunikationssystem: skyddsrum och busshållplatser, trottoarer, övergångsställen, tågperronger, tågstationer och busshållplatser;
 • desinfektion av sanitetsutrustning och ytor på vårdinstitutioner;
 • tvätta och desinficera omklädningsrum, golv, avfallscontainrar och hela lager;
 • desinfektion av luftkonditioneringssystem;
 • desinfektion av installationer, utrustning och ytor, inklusive sådana som kommer i kontakt med livsmedel som används inom livsmedelsindustrin;
 • desinfektion av dricksvatten och simbassänger;
 • hygienisering av icke-färgade skyddskläder;
 • badrum och kök desinficering och rengöring inklusive fönster, dörrar, badkar, avlopp och toaletter.
Kategorier

Marknader och applikationer
I&I Städning
Livsmedelsindustrin / Desinfektionsprodukter, Rengöringsprodukter för installationer inom livsmedelsindustrin
Läkemedel
Personlig vård
Rengöringsmedel
Råvaror och mellanprodukter
Vatten- och avloppsrening

Fungera
Biocider
Desinfektionsmedel och biocider
Fungicider
Rengöringsmedel
Virusdödande medel

Sammansättning
Blandningar

Segmentet
Specialprodukter / Formuleringar

Alternativa namn
Blandning av natriumhypoklorit och fosfonater, Desinficerande vätska, natriumhypokloritbaserad vätska, desinfektionsmedel för hårda ytor, rumsdesinfektionsmedel, virusdödande vätska, biocidvätska, bakteriedödande vätska, svampdödande vätska, svampdödande medel, desinfektionsmedel, spraydesinfektionsmedel, skyddsrum och busshållplatsdesinfektionsmedel, desinfektionsmedel för livsmedelsindustrin, köksdesinfektionsmedel, toalettdesinfektionsmedel.
PCC-gruppen

Nyligen visade produkter

Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan