PRODUCENT
chemii specjalistycznej

Syntetyczny SLES jako alternatywa dla surowców na bazie oleochemikaliów

Alkiloeterosiarczany stanowią ważną grupę surfaktantów anionowych, wykorzystywanych przede wszystkim w aplikacjach kosmetycznych i detergentowych. Związki te wykazują bardzo dobre właściwości emulgujące i pianotwórcze, co przekłada się na ich wysoką skuteczność mycia. Sprawia to, że stanowią jeden z głównych składników szamponów oraz różnych preparatów do mycia ciała.

Opublikowano: 24-10-2017
Kosmetyki i środki myjące

 Skutecznie usuwają tłuszcz i zanieczyszczenia, dzięki wytwarzaniu wysokiej i stabilnej piany oraz obniżaniu napięcia powierzchniowego. W grupie alkiloeterosiaczanów znajdują się między innymi sole sodowe siarczanowanego etoksylowanego alkoholu laurylowego, czyli tzw. SLES-y (Sodium Lauryl Ether Sulfate).

Czym różnią się Sodium Laureth Sulfate i Sodium Pareth Sulfate?

Zasadnicza różnica polega na źródle pochodzenia alkoholu tłuszczowego, czyli surowca, z którego powstają te surfaktanty anionowe. Sodium Laureth Sulfate bazuje na naturalnym alkoholu laurylowym. Natomiast drugi z nich – Sodium Pareth Sulfate – powstaje z alkoholu syntetycznego.

Alkiloeterosiarczany na bazie naturalnego alkoholu laurylowego znajdują się w portfolio produktowym Grupy PCC już od wielu lat. Można tutaj wymienić między innymi SUFOROKAnol L170/1, L270/1 oraz L370/1. Natomiast wprowadzenie do oferty surfaktantu na bazie alkoholu syntetycznego jest rezultatem ostatnio prowadzonych prac nad rozwojem bazy produktowej przeznaczonej dla producentów detergentów. Tym produktem jest SULFOROKAnol L370 o nazwie INCI Sodium Pareth Sulfate.

Należy tutaj zaznaczyć, że produkt na bazie syntetycznego alkoholu niczym nie ustępuje pod względem właściwości np. SULFOROKAnolowi L270/1 (wytwarzanemu z surowca naturalnego), który jest już znanym surfaktantem anionowym stosowanym szeroko w detergentach i kosmetykach. Dzięki temu SULFOROKAnol L370 również może być wykorzystywany w produkcji detergentów, środków higieny osobistej, ale również w wielu aplikacjach przemysłowych.

SULFOROKAnol L370 – stabilna cena surowca

Alkohole naturalne, wykorzystywane do produkcji szerokiej gamy surfaktantów, należą do grupy oleochemikaliów pochodzących między innymi z przetwórstwa oleju palmowego. Już od zeszłego roku obserwuje się znaczne wahania cen rynkowych tych surowców. Stąd naszym pomysłem było wsparcie naszych partnerów biznesowych poprzez wprowadzenie do oferty produktu uniezależnionego od zmiennej koniunktury rynkowej na oleochemikalia, a co za tym idzie umożliwienia im stabilnej produkcji. Z tego powodu SULFOROKAnol L370 stanowi korzystną alternatywę, zwłaszcza dla producentów detergentów. Dodatkowo, ponieważ wyrób oparty jest o surowiec syntetyczny, nie podlega wymaganiom RSPO.

Gdzie jeszcze wykorzystywany jest SLES?

Połączenie dobrych właściwości pianotwórczych i zwilżających z odpornością na działanie środowiska kwaśnego oraz zasadowego sprawia, że SLES jest stosowany nie tylko w branży detergentów i kosmetyków. Wchodzi on również w skład wszelkiego rodzaju formulacji czyszczących stosowanych w branży I&I, w tym formulacji myjących powierzchnie twarde czy też preparatów z grupy tzw. chemii samochodowej. Dobre właściwości detergencyjne umożliwiają zastosowanie tego surfaktantu również w produktach do prania i odtłuszczania skór w garbarstwie.

SLES może również stanowić jeden z podstawowych związków powierzchniowo czynnych wchodzących w skład pianotwórczych koncentratów gaśniczych. Tworzenie wysokiej i stabilnej piany jest pożądane w tej aplikacji i umożliwia zapewnienie preparatom gaśniczym odpowiedniej skuteczności gaszenia pożarów.

Natomiast jeśli chodzi o aplikacje przemysłowe, to SLES-y doskonale sprawdzają się między innymi jako składniki domieszek napowietrzających do betonu. Powodują wzrost mrozoodporności betonu, stąd powszechne wykorzystanie tych surfaktantów w branży budowlanej. Z kolei bardzo dobre właściwości emulgujące SLES-u są wykorzystywane w polimeryzacji emulsyjnej do wytwarzania dyspersji polimerowych, a także w cieczach obróbczych i płynach hydraulicznych. Ta grupa surfaktantów może także wchodzić w skład adjuwantów stosowanych w rolnictwie ze względu na ich zdolność efektywnego obniżania napięcia powierzchniowego oraz zmniejszania kąta zwilżania.


Komentarze
Dołącz do dyskusji
Brak komentarzy
Oceń przydatność informacji
- (brak)
Twoja ocena