PRODUCENT
chemii specjalistycznej
Producent
PCC Chemax Inc.
Nazwa chemiczna
Mieszaniny
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Pliki do pobrania
Pobierz broszurę Karta charakterystyki produktu Ogólne warunki sprzedaży
Dostępny na rynku amerykańskim

Maxlube 110 jest to specjalne zaprjektowny blend do formulacji bazujących na olejach naftenowych; stabilny w wodzie twrdej, kompatybilny z innymi składnikami formulacji jak estry, czy chlorowane parafiny. Może być stosowany jako emulgator koncentratów półsyntetycznych. NIe zawiera fenolu, chloru i azotownów.

Kategorie

Branże i aplikacje
Przemysł metalurgiczny / Obróbka
Środki smarowe i płyny funkcyjne / Ciecze obróbcze do metali

Funkcja
Dodatki do procesów wysokociśnieniowych
Emulgatory
Inhibitory korozji
Oleje smarowe

Budowa
Mieszaniny

Segment
Produkty specjalistyczne

Nazwy alternatywne
Mieszaniny
O producencie