Producent
PCC Chemax Inc.
Nazwa chemiczna
Mieszaniny
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Pliki do pobrania
Karta charakterystyki produktu Ogólne warunki sprzedaży
Dostępny na rynku amerykańskim

Maxlube 110 jest to specjalne zaprjektowny blend do formulacji bazujących na olejach naftenowych; stabilny w wodzie twrdej, kompatybilny z innymi składnikami formulacji jak estry, czy chlorowane parafiny. Może być stosowany jako emulgator koncentratów półsyntetycznych. NIe zawiera fenolu, chloru i azotownów.

Kategorie

Branże i aplikacje
Przemysł metalurgiczny / Obróbka
Środki smarowe i płyny obróbcze, oleje bazowe, dodatki / Ciecze obróbcze do metali

Funkcja
Dodatki przeciwzatarciowe
Emulgatory
Inhibitory korozji
Oleje smarowe

Budowa
Mieszaniny

Segment
Produkty specjalistyczne

Nazwy alternatywne
Mieszaniny
O producencie