PRODUCENT
chemii specjalistycznej

Maxbase 1122

Producent
PCC Chemax Inc.
Nazwa chemiczna
Mieszaniny
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Pliki do pobrania
Karta charakterystyki produktu Ogólne warunki sprzedaży
Dostępny na rynku amerykańskim

Maxbas 1122 blend, nie zawiera dodatków sulfonowych, zapewnia dobre właściwości emulgujące, tworzy stabilne formulacje w twardej wodzie. Kompatybilny z innymi składnikami formulacji jak estry, produkty etoksylacji.

Kategorie

Branże i aplikacje
Przemysł metalurgiczny / Obróbka
Środki smarowe i płyny funkcyjne / Ciecze obróbcze do metali

Funkcja
Dodatki do procesów wysokociśnieniowych
Emulgatory
Inhibitory korozji
Oleje smarowe

Budowa
Mieszaniny

Segment
Produkty specjalistyczne

Nazwy alternatywne
Mieszaniny
O producencie