PRODUCENT
chemii specjalistycznej

Roksol AZR

Próbki dostępne
Próbki dostępne Zapytaj o produkt
Producent
PCC Exol SA
Nazwa chemiczna
Mieszanina
Produkt biodegradowalny Produkt biodegradowalny
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Pliki do pobrania
Pobierz broszurę Karta charakterystyki produktu Ogólne warunki sprzedaży

Roksol AZR to specjalistyczny preparat o bardzo dobrych właściwościach zmiękczających i antyelektrostatycznych, będący mieszaniną kationowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Produkowany jest w postaci oleistej cieczy o barwie od jasno do ciemnobrązowej.

Czytaj dalej
Właściwości i zastosowanie

Zalety produktu:

 • bardzo dobrze rozpuszcza się w trój- i czterochloroetylenie, w benzenie i czterochlorku węgla,
 • miesza się z wodą, alkoholem etylowym, gliceryną oraz acetonem,
 • roztwory wodne pienią się nieznacznie, a z rozpuszczalnikami organicznymi – nie ulegają pienieniu,
 • posiada bardzo dobre właściwości zmiękczające i antyelektrostatyczne,
 • wykazuje właściwości emulgujące, przez co wspomaga proces prania i detaszowania,
 • wyróżnia się dużymi zdolnościami penetrowania z kąpieli,
 • stosując Roksol AZR w jednej operacji uzyskuje się bardzo dobre efekty prania, zmiękczania i usuwania ładunków elektrycznych,
 • nie powoduje zaplamień, nie zabrudza białego tła, nie zmienia odcieni wybarwień, lecz ożywia je,
 • nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów przy rozpuszczaniu, tak w wodzie, jak i w powszechnie stosowanych do prania rozpuszczalnikach organicznych.

Zastosowanie:

 • włókiennictwo,
 • pranie przemysłowe.
Kategorie

Branże i aplikacje
Włókiennictwo i tekstylia

Funkcja
Emulgatory
Środki antyelektrostatyczne
Środki czyszczące
Środki piorące
Środki zmiękczające

Budowa
Mieszaniny

Segment
Produkty specjalistyczne / Formulacje chemiczne

Nazwy alternatywne
Mieszanina, Mieszanina oksyetylenowanej i kwaternizowanej aminy tłuszczowej oraz oksyetylenowanych alkoholi i kwasów tłuszczowych
O producencie