ROKAcet R40W (PEG-40 Castor oil)

Próbki dostępne
Próbki dostępne Zapytaj o produkt
Producent
PCC Exol SA
Nazwa chemiczna
Olej rycynowy, etoksylowany
Numer CAS
INCI
PEG-40 Castor Oil
Dobra praktyka produkcyjna EFfCI Dobra praktyka produkcyjna EFfCI Produkty Greenline® Produkty Greenline® Bardzo wysoka skuteczność działania Bardzo wysoka skuteczność działania High pure High pure ISO 14001 ISO 14001 ISO 50001 ISO 50001 ISO 9001 ISO 9001 Niesklasyfikowany według Rozporządzenia CLP/GHS Niesklasyfikowany według Rozporządzenia CLP/GHS ISO 45001 ISO 45001 Produkt bezpieczny Produkt bezpieczny Produkt biodegradowalny Produkt biodegradowalny Produkt uniwersalny Produkt uniwersalny
                
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Pliki do pobrania
Inventory status Ogólne warunki sprzedaży

ROKAcet R40W to niejonowy środek powierzchniowo czynny należący do grupy polioksyetylenowych estrów kwasów tłuszczowych oleju rycynowego o nazwie INCI: PEG-40 Castor oil. Surfaktant ten występuje w formie jasnożółtej, klarownej cieczy. Temperatura krzepnięcia wyrobu wynosi około 3°C, co zdecydowanie ułatwia operowanie produktem także w warunkach zimowych.

Czytaj więcej
Właściwości i zastosowanie

Zalety produktu:

 • produkt biodegradowalny, zgodny z kryteriami o rozkładzie biologicznym ustanowionymi w Rozporządzeniu (WE) Nr 648/2004 o detergentach,
 • produkt nieklasyfikowany zgodnie z Rozporządzeniem CLP/GHS,
 • niska temperatura krzepnięcia,
 • łatwość operowania wyrobem,
 • dobrze rozpuszcza się w wodzie,
 • produkt rozpuszczalny w alkoholach, olejach i kwasach tłuszczowych.

Zastosowanie:

 • środki ochrony roślin,
 • komponent formulacji chłodziw obróbczych stosowanych w procesach obróbki skrawaniem,
 • przemysł włókienniczy, skórzany i papierniczy,
 • antyelektrostatyk.
Kategorie

Branże i aplikacje
Agrochemikalia / Środki ochrony roślin i nawozy
Detergenty
Mycie i pielęgnacja pojazdów
Przemysł celulozowo-papierniczy
Przemysł metalurgiczny / Obróbka
Środki smarowe i płyny obróbcze, oleje bazowe, dodatki / Płyny hydrauliczne
Włókiennictwo i tekstylia

Funkcja
Detergenty
Emulgatory
Płyny funkcyjne / Płyny hydrauliczne
Środki antyelektrostatyczne
Środki czyszczące
Środki zmiękczające

Budowa
Alkoksylowane kwasy tłuszczowe

Segment
Surfaktanty / Niejonowe

Nazwy alternatywne
Olej rycynowy, etoksylowany, Etoksylowany kwas tłuszczowy, etoksylat oleju rycynowego, olej rycynowy.
Producent: PCC Exol SA

PCC EXOL SA należy do grupy najważniejszych producentów surfaktantów i formulacji chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma oferuje związki powierzchniowo czynne (surfaktanty), dodatki specjalistyczne oraz formulacje chemiczne dla wielu branż.

Grupa PCC

Ostatnio oglądane produkty