ROKAcet R26 (PEG-26 Castor Oil)

Próbki dostępne
Próbki dostępne Zapytaj o produkt
Producent
PCC Exol SA
Nazwa chemiczna
Olej rycynowy, etoksylowany
Numer CAS
INCI
PEG-26 Castor Oil
Dobra praktyka produkcyjna EFfCI Dobra praktyka produkcyjna EFfCI Produkty Greenline® Produkty Greenline® Bardzo wysoka skuteczność działania Bardzo wysoka skuteczność działania ISO 14001 ISO 14001 ISO 50001 ISO 50001 ISO 9001 ISO 9001 Niesklasyfikowany według Rozporządzenia CLP/GHS Niesklasyfikowany według Rozporządzenia CLP/GHS ISO 45001 ISO 45001 Produkt bezpieczny Produkt bezpieczny Produkt biodegradowalny Produkt biodegradowalny Produkt uniwersalny Produkt uniwersalny
                
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Pliki do pobrania
Inventory status Ogólne warunki sprzedaży
Zakupy detaliczne

ROKAcet R26 to niejonowy środek powierzchniowo czynny należący do grupy polioksyetylenowych estrów kwasów tłuszczowych oleju rycynowego o nazwie INCI PEG-26 Castor oil. Surfaktant ten występuje w formie klarownej i jasnej cieczy. Temperatura krzepnięcia wyrobu wynosi około 0°C. Produkt dobrze rozpuszcza się w wodzie oraz niskich alkoholach alifatycznych. Zawartość substancji aktywnej wynosi minimum 99,5%.

Czytaj więcej
Właściwości i zastosowanie

Zalety produktu:

 • produkt biodegradowalny, zgodny z kryteriami o rozkładzie biologicznym ustanowionymi w Rozporządzeniu (WE) Nr 648/2004 o detergentach,
 • produkt nieklasyfikowany zgodnie z regulacją CLP,
 • dobrze rozpuszcza się w wodzie,
 • produkt rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych.

Zastosowanie:

 • komponent formulacji chłodziw obróbczych stosowanych w procesach obróbki skrawaniem,
 • środki ochrony roślin,
 • przemysł włókienniczy, skórzany i papierniczy,
 • emulgator w formulacjach dla chemii samochodowej.
Kategorie

Branże i aplikacje
Agrochemikalia / Środki ochrony roślin i nawozy
Mycie i pielęgnacja pojazdów
Przemysł celulozowo-papierniczy
Przemysł metalurgiczny / Obróbka
Włókiennictwo i tekstylia

Funkcja
Detergenty
Dyspergatory
Emulgatory
Obróbka metali
Środki czyszczące

Budowa
Alkoksylowane kwasy tłuszczowe

Segment
Surfaktanty / Niejonowe

Nazwy alternatywne
Olej rycynowy, etoksylowany, PEG-26 Castor Oil, polioksyetylenowany olej rycynowy, etoksylat oleju rycynowego, Castor oil, ethylene glycol polymer, Castor oil, ethylene oxide reaction product, Castor oil, polyethoxylated, CAS 61791-12-6.
Producent: PCC Exol SA

PCC EXOL SA należy do grupy najważniejszych producentów surfaktantów i formulacji chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma oferuje związki powierzchniowo czynne (surfaktanty), dodatki specjalistyczne oraz formulacje chemiczne dla wielu branż.

Grupa PCC

Ostatnio oglądane produkty