Czyszczenie i mycie przemysłowe

Czyszczenie przemysłowe i instytucjonalne (ang. I&I – Industrial and Institutional Cleaning) to branża, która ma ogromne znaczenie dla przemysłu spożywczego, mleczarskiego, browarnictwa oraz utrzymania i konserwacji budynków przemysłowych i instytucjonalnych. Dbałość o higienę i czystość w szpitalach oraz innych miejscach publicznych powinno być kluczowym działaniem, chociażby ze względów zdrowotnych. Ryzyko zarażenia chorobami zakaźnymi spowodowało, że konsumenci są coraz bardziej świadomi zagrożeń wynikających z braku utrzymania czystości. W efekcie, na przestrzeni ostatnich lat doprowadziło to do ogólnego wzrostu wydatków na profilaktykę i ochronę zdrowia. Prognozuje się, że rosnąca świadomość konsumentów na temat chorób zakaźnych wywoływanych przez bakterie i wirusy, będzie czynnikiem napędzającym koniunkturę w branży czyszczenia i mycia przemysłowego. Utrzymywanie czystości środowiska opieki zdrowotnej, a tym samym minimalizacja stężenia czynników chorobotwórczych, jest najlepszym sposobem zapobiegania infekcjom. Bezpośrednio przekłada się to także na bezpieczeństwo pacjentów, jak i również na obniżenie kosztów opieki zdrowotnej społeczeństwa.

Zapewnienie czystości jest także niezwykle istotne w przemyśle spożywczym i stanowi kluczowy aspekt związany z bezpieczeństwem żywności. Dzięki myciu i dezynfekcji zapobiega się zanieczyszczeniom mikrobiologicznym, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić nawet do sytuacji zagrażających życiu ludzkiemu. Stosowanie odpowiednich środków czyszczących i dezynfekujących bezpośrednio przekłada się także na żywotność maszyn i instalacji produkcyjnych, co stanowi niezwykle ważny aspekt np. w przemyśle ciężkim.

Grupy środków czystości i ich przeznaczenie

I&I to branża zużywająca bardzo duże ilości środków chemicznych, których głównym przeznaczeniem jest utrzymanie czystości i sterylności. Oczywiście preparaty czyszczące mogą także pełnić szereg innych funkcji związanych np. z utrzymaniem i konserwacją budynków oraz instalacji przemysłowych. W tym celu stosowane są odpowiednie technologie mycia i czyszczenia.

Największą grupę takich środków stanowią preparaty dedykowane do czyszczenia technicznego. Można tu wyróżnić produkty o bardzo różnorodnym zastosowaniu, np. do czyszczenia wnętrz fabryk produkcyjnych, warsztatów samochodowych, magazynów oraz ich wyposażenia (np. pojazdów transportowych), a także przeznaczone do określonych typów powierzchni (np. metali) lub o wybranej charakterystyce (np. do odtłuszczania, odlakierowania czy też obróbki chemicznej).

Kolejną grupą środków czystości są produkty przeznaczone dla branży hotelarsko-gastronomicznej. Wykorzystywane są głównie do mechanicznego mycia naczyń, czyszczenia sprzętu kucharskiego oraz celów dezynfekcyjnych.

Wśród artykułów chemii gospodarczej znajdują się również produkty przeznaczone do czyszczenia i utrzymania higieny budynków. Zaliczamy do nich środki wykorzystywane we wnętrzach (np. do czyszczenia, podłóg, klimatyzacji i toalet), a także na zewnątrz (np. do odświeżania budynków).

Ostatnią grupą są produkty czyszczące i dezynfekujące dla sektora spożywczego, a także środki wykorzystywane w rolnictwie, np. do utrzymywania higieny budynków inwentarskich. Mogą to być również detergenty wykorzystywane w pralniach chemicznych oraz w służbie zdrowia.

Mycie instytucjonalne jest kluczowe dla zachowania odpowiedniego poziomu higieny w miejscach publicznych. Obejmuje ono także mycie w układach zamkniętych (tzw. CIP – Cleaning in place), szczególnie ważne w przemyśle spożywczym. W tych zastosowaniach istotnym jest, aby środek czyszczący nie generował piany. W czyszczeniu I&I piana może mieć dwojakie zastosowanie. Z jednej strony jest bardzo ważnym czynnikiem przy czyszczeniu powierzchni, ale może się też okazać sporym utrudnieniem w procesach prowadzonych w  układach zamkniętych (np. przy praniu przemysłowym).

Rodzaje środków czyszczących

Kluczowym jest, aby środki do czyszczenia w branży I&I były wysoce skuteczne, a przy tym wydajne. Bardzo ważnym aspektem jest też ich wpływ na środowisko. Preparaty czyszczące w formie roztworów trafiających do ścieków powinny być jak najmniej szkodliwe dla środowiska i łatwo biodegradowalne.

Na skuteczność i wydajność preparatów czyszczących wpływają surfaktanty (środki powierzchniowo czynne). Ich stosowanie w środkach czyszczących umożliwia usuwanie trudnych zabrudzeń. Substancje powierzchniowo czynne rozpuszczają je, dyspergują i emulgują, a dzięki ich właściwościom zwilżającym procesy te zachodzą bardzo szybko. Surfaktanty pozwalają chronić czyszczone powierzchnie i materiały, szczególnie te wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne. Ponadto, środki te są kompatybilne ze składnikami dezynfekującymi i wzmacniają ich działanie poprzez ułatwienie penetracji czyszczonych powierzchni.

Oferta Grupy PCC

Grupa PCC posiada w swojej ofercie szeroką gamę surowców oraz produktów gotowych dedykowanych branży czyszczenia przemysłowego i instytucjonalnego. Oferta ta skierowana jest zarówno do producentów przemysłowych środków czyszczących i piorących, jak również do użytkowników końcowych. Kluczowymi składnikami wszelkich formulacji czyszczących są surfaktanty, również wytwarzane w Grupie PCC. W zależności od swojej budowy mogą one pełnić rozmaite funkcje użytkowe w profesjonalnych środkach czystości.

Surfaktanty pianotwórcze

W aplikacjach, gdzie pożądana jest obecność piany, stosuje się surfaktanty o zdolnościach pianotwórczych. Grupa PCC posiada w swojej ofercie szereg produktów o takich właściwościach. Wśród nich znajdują się środki o charakterze anionowym, takie jak siarczanowane alkohole tłuszczowe (ROSULfan), ich etoksylowane pochodne (SULFOROKAnol) oraz alkilobenzenosulfoniany (kwas ABS oraz ABSNa). Głównym atutem ROSULfanów jest ich zdolność do wytwarzania gęstej i stabilnej piany, ułatwiającej usuwanie zanieczyszczeń. Z kolei SULFOROKAnole, oprócz swoich właściwości pianotwórczych, charakteryzują się także wysokim stopniem uwodnienia piany i tworzą pęcherzyki o małej średnicy. Są one wykorzystywane jako składniki detergentów o bardzo szerokim zastosowaniu. Ważną grupę surfaktantów pianotwórczych stanowią betainy w postaci serii produktów o nazwie handlowej ROKAmina. Oprócz generowania wysokiej i stabilnej piany, wykazują one również właściwości zagęszczające. Szczególnie polecanym produktem z tej serii jest ROKAmina K40, która znajduje zastosowanie jako składnik preparatów typu All Purpose Cleaning (APC). Produkt ten jest polecany do czyszczenia powierzchni szklanych i błyszczących z uwagi na to, że nie pozostawia smug.

Surfaktanty niskopienne

W zastosowaniach, gdzie piana jest zjawiskiem niekorzystnym, polecane jest wykorzystanie  substancji powierzchniowo czynnych o obniżonych właściwościach pianotwórczych. ROKAnole LP to grupa alkoksylowanych alkoholi tłuszczowych charakteryzujących się wysokimi zdolnościami zwilżającymi, a także zdolnością do regulowania pienienia. Dla aplikacji niepianowych bądź takich, gdzie konieczne jest usunięcie piany, mogą być stosowane produkty serii ROKAmer. Jest to seria kopolimerów blokowych EO/PO dedykowanych do mycia instytucjonalnego i przemysłowego. ROKAmery dzięki swoim właściwościom antypiennym zmniejszają napięcie powierzchniowe pomiędzy cieczą a powietrzem, poprawiając drenaż piany, co powoduje jej redukcję.

Surfaktanty zwilżające

Bardzo ważną grupę składników występujących w preparatach dla branży I&I stanowią dodatki zwilżające. Ułatwiają one proces usuwania zanieczyszczeń dzięki efektywnemu obniżaniu napięcia powierzchniowego pomiędzy czyszczoną powierzchnią i roztworem myjącym. Grupa PCC posiada w swojej ofercie etoksylowane alkohole tłuszczowe o różnej długości łańcucha, które dzięki swojej budowie zapewniają odpowiednią zwilżalność. Wśród nich znajdują się między innymi pochodne alkoholu C13 (ROKAnol IT), alkoholu C9-C11 (ROKAnol NL) oraz alkoholu C6-C12 (ROKAnol ID). Bardzo dobre właściwości zwilżające wykazują także ROKAnole GA – etoksylowane pochodne alkoholu Guerbeta, czyli rozgałęzionego alkoholu C10. Roztwory wodne tych produktów wykazują odporność na kwasy i twardą wodę, dzięki czemu mogą być stosowane w szerokim spektrum środków czyszczących

Surfaktanty emulgujące

W usuwaniu różnego typu zabrudzeń kluczowym jest stosowanie składników o wysokiej skuteczności emulgowania. Działanie emulgatorów polega na łączeniu dwóch niemieszalnych ze sobą cieczy, dzięki czemu powstaje emulsja. W takich zastosowaniach doskonale sprawdzają się etoksylowane kwasy tłuszczowe (seria ROKAcet) oraz etoksylowane alkohole tłuszczowe o łańcuchu C16-C18 (ROKAnol O, ROKAnol K, ROKAnol T). Produkty serii ROKAcet zapewniają kompatybilność z surfaktantami anionowymi i amfoterycznymi. Dodatkowo są one oparte na odnawialnych surowcach roślinnych i całkowicie biodegradowalne.

Formulacje czyszczące

Grupa PCC posiada w swojej ofercie również formulacje czyszczące przeznaczone do różnych zastosowań. Znajdują się wśród nich takie produkty jak EXOclean AC, czyli kwaśny preparat przeznaczony do usuwania szczególnie trudnych zabrudzeń z autocystern, kontenerów i rurociągów. Kolejnym preparatem jest EXOclean MC dedykowany do mycia i odtłuszczania powierzchni metalowych w celu przygotowania do naniesienia powłok malarskich. Skuteczne odtłuszczanie i usuwanie zanieczyszczeń ropopochodnych z różnych powierzchni zapewniają preparaty RotClean i Rotquick.

Produkty chloropochodne

W produkcji przemysłowych środków czyszczących kluczowe zastosowanie znajdują także proste substancje chemiczne. Należą do nich: ług sodowy, podchloryn sodu oraz kwas solny. Produkty te wytwarzane są na nowoczesnych instalacjach Grupy PCC – instalacji elektrolizy membranowej oraz na wydziale syntezy kwasu solnego – umożliwiających uzyskanie produktów o najwyższej jakości i czystości. Soda kaustyczna i ług sodowy wykorzystywane są w produkcji surfaktantów, a także znajdują zastosowanie jako środki myjąco-dezynfekujące doskonałe do odkażania, udrażniania i czyszczenia różnego rodzaju powierzchni oraz armatury sanitarnej. W tych zastosowaniach doskonale sprawdza się także podchloryn sodu, mogący pełnić funkcję środka dezynfekującego wykorzystywanego do odkażania, odtłuszczania i czyszczenia różnego rodzaju powierzchni oraz armatury sanitarnej.

Profesjonalne środki czyszczące

Oprócz surowców do produkcji preparatów czyszczących w branży I&I, w ofercie Grupy PCC znajdują się również produkty gotowe w postaci profesjonalnych środków utrzymania czystości do usuwania brudu różnego pochodzenia. Innowacyjne rozwiązania technologiczne zastosowane w serii ROKO pozwalają na szerokie spektrum ich zastosowań. Dzięki skuteczności i uniwersalności preparaty te mogą być również wykorzystywane w myciu maszynowym. W tej serii znajdują się między innymi preparaty do mycia powierzchni szklanych, np. ROKO GOLD GLAWIN. Dzięki swojej budowie produkt ten nie pozostawia smug i zacieków oraz utrudnia osadzanie pary na materiałach wykonanych ze szkła, takich jak np. ramy, szyby samochodowe i okienne oraz lustra. W ofercie profesjonalnych środków znajdują się także preparaty przeznaczone do czyszczenia, dezynfekcji oraz wybielania różnych powierzchni (ROKO CLASIK WC TRIO), a także do usuwania zabrudzeń, rdzy oraz osadów z kafli, armatur oraz powierzchni odpornych na działanie kwasów (ROKO CLASIK KAMIEŃ I RDZA).

W szerokim portfolio produktowym Grupy PCC można znaleźć również środki do mycia termicznych instalacji procesowych (w szczególności pokrytych nagarem, spiekami, zwęgleniem, przypalenizną) oraz obiegów zamkniętych, kontaktujących się z żywnością i środkami żywienia zwierząt. Seria produktów Solvaren doskonale sprawdzi się także do inżektorowego mycia i odtłuszczania komór wędzarniczych, pieców piekarniczych oraz konwekcyjno-parowych.

Globalny popyt na środki piorące i czyszczące spowodowany jest znacznym wzrostem liczby ludności i rosnącymi normami użytkowania związanymi z coraz to większą troską o higienę. Czyszczenie bez korzystania z jakichkolwiek detergentów jest niezwykle czasochłonne i stosunkowo nieefektywne. Dlatego korzystanie z profesjonalnych produktów jest bardzo istotne, gdyż sprawia, że jest to zadanie łatwe, szybkie i przede wszystkim skuteczne. Dodatkowo coraz większa świadomość w zakresie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, dbania o bezpieczne przechowywanie żywności, czy też sterylizowania powierzchni domowych skutecznie napędza rynek środków do prania i czyszczenia. Dzięki rosnącej świadomości, konsumenci są coraz bardziej skłonni do nabywania wysokiej jakości środków myjących.

0 Schowek