ROKAmin K5 (C12-18 alkyl amine)

Próbki dostępne
Próbki dostępne Zapytaj o produkt
Producent
PCC Exol SA
Nazwa chemiczna
Amina alkilowa C12-18, etoksylowana
Numer CAS
ADR ADR Dobra praktyka produkcyjna EFfCI Dobra praktyka produkcyjna EFfCI Bardzo wysoka skuteczność działania Bardzo wysoka skuteczność działania High pure High pure ISO 14001 ISO 14001 ISO 50001 ISO 50001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 45001 ISO 45001 Produkt uniwersalny Produkt uniwersalny
                
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Pliki do pobrania
Inventory status Ogólne warunki sprzedaży

ROKAmin K5 to niejonowy środek powierzchniowo czynny o nazwie INCI: PEG-5 Cocamine. Należy do grupy etoksylowanych amin tłuszczowych ze średnim stopniem etoksylacji wynoszącym 5 moli. Produkt handlowy zawiera około 100% substancji aktywnej. ROKAmin K5 ma postać klarownej cieczy o barwie bursztynowej. Jego temperatura krzepnięcia wynosi ok. -19°C. Wyrób dobrze rozpuszcza się w wodzie.

Z uwagi na obecność podwójnego łańcucha oksyetylenowego przy atomie azotu, produkt wykazuje kombinację działania w aplikacji jak surfaktant niejonowy i kationowy, zwłaszcza w układach o odczynie kwaśnym. Dzięki charakterowi kationowemu cząsteczka ROKAminu K5 może tworzyć pojedynczą warstwę (film) na powierzchni metalu. Sprawia to, że wyrób wykazuje działanie antykorozyjne, szczególnie w stosunku do metali żelaznych.

Czytaj więcej
Właściwości i zastosowanie

Zalety produktu:

 • efektywny emulgator,
 • odporny na twardą wodę oraz środowisko kwaśne i alkaliczne,
 • posiada właściwości antykorozyjne,
 • bardzo dobre właściwości detergencyjne oraz dyspergujące,
 • Właściwości przyspieszające suszenie karoserii po umyciu auta.

Zastosowanie:

 • obróbka metali,
 • odtłuszczanie metali,
 • czyszczenie przemysłowe i instytucjonalne,
 • agrochemikalia,
 • myjnie samochodowe.
Kategorie

Branże i aplikacje
Agrochemikalia / Środki ochrony roślin i nawozy
Czyszczenie i mycie przemysłowe
Mycie i pielęgnacja pojazdów
Przemysł metalurgiczny / Obróbka
Przemysł wydobywczy / Trudnopalne płyny hydrauliczne
Środki smarowe i płyny obróbcze, oleje bazowe, dodatki / Ciecze obróbcze do metali, Płyny hydrauliczne

Funkcja
Dyspergatory
Emulgatory
Inhibitory korozji
Obróbka metali
Płyny funkcyjne / Płyny hydrauliczne
Środki czyszczące
Środki odtłuszczające

Budowa
Alkoksylowane aminy tłuszczowe

Segment
Surfaktanty / Niejonowe

Nazwy alternatywne
Amina alkilowa C12-18, etoksylowana, Etoksylowana alkiloamina oleju kokosowego, 2-hydroksyetylokokoamina, kokoamina, addukt pierwszorzędowej kokoaminy z tlenkiem etylenu, Amina alkilowa C12-18, etoksylowana, CAS 61791-14-8, Coconut Oil Ethoxylated Alkylamine, 2-Hydroxyethyl Coamine, Cocoamine, Primary Cocoamine Ethylene Oxide Adduct, C12-18 Alkyl Amine, Ethoxylated.
Producent: PCC Exol SA

PCC EXOL SA należy do grupy najważniejszych producentów surfaktantów i formulacji chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma oferuje związki powierzchniowo czynne (surfaktanty), dodatki specjalistyczne oraz formulacje chemiczne dla wielu branż.

Grupa PCC

Ostatnio oglądane produkty